Apotin toiminnanmuutoksen tulokset alkavat näkyä: lääkehoidon turvallisuus on parantunut

23.11.2020 TiedoteApotti-järjestelmä

Apotti-hankkeessa on paitsi hankittu ja muokattu asiakas- ja potilastietojärjestelmä myös kehitetty laaja-alaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

– Kyllä voi sanoa, että lääkkeiden jako ja potilaalle antaminen ovat muuttuneet Apotin tuomien suurten toiminnanmuutosten, kuten viivakoodien luvun ja antoajankohdittain tapahtuvan lääkkeenjaon myötä turvallisemmiksi, sanoo HUS Apteekista Apotin käyttöönoton projektipäällikkö, proviisori Ida Pihlaja.

– Apotti on parantanut lääkitystietojen ajantasaisuutta ja määräyksistä on tullut täsmällisempiä. Taustalla on suuri toiminnanmuutos, joka olisi haluttu joka tapauksessa ottaa käyttöön. Apotti-järjestelmä mahdollisti sen, hän jatkaa.

Tähtäimessä laadukkaampi hoito ja potilasturvallisuuden paraneminen

Koska Apotti-järjestelmän käyttöönotossa on kyse isosta toiminnanmuutoksesta, vaaditaan sote-ammattilaisilta uuden opettelemista.

– Jos halutaan saada laadukkaampaa hoitoa ja parantaa potilasturvallisuutta, ei voida odottaa, että se tapahtuisi ilman toiminnanmuutosta. Jos halutaan lähteä siihen suuntaan, että oikeasti päästään kehittämään toimintaa ja voidaan seurata sitä, Apotti antaa tähän oikeat työkalut, Pihlaja toteaa.

– Apotti koetaan haasteeksi myös siksi, että piilossa olleet ongelmat tulevat nyt esiin. Esimerkiksi on ajateltu, että kotilääkitys on tähänkin mennessä selvitetty tarkasti, mutta koska Reseptikeskus-haun tekemistä ei ole aiemmin vaadittu yhtä kattavasti, on siinä yksiköstä riippuen ollut kirjavia käytäntöjä. Apotin myötä tähän tulee selkeämpi linja kaikille yksiköille.

– Apotti nostaa esiin tällaisia potilasturvallisuusasioita, jotka ovat ennen olleet haasteita. Positiivista on myös, että moniammatillinen yhteistyö on Apotin myötä lisääntynyt. Työtehtävät jakautuvat nyt niin, että saadaan käyttöön enemmän potentiaalia, Pihlaja lisää.

Apotti-järjestelmän työnkuluilla mahdollistetaan ajantasainen lääkitys

Pihlajan mielestä se, että Apotti-järjestelmä edellyttää lääkelistan jatkuvaa ajantasaisuutta ja ylläpitoa, on merkittävä kehitysaskel.

– Aiemmin potilastietojärjestelmässä on voinut olla yksi lääkelista, ja kun potilas käy terveyskeskuksessa eri kunnassa, on siellä löytynytkin eri lista. Reseptit on pitänyt päivittää aina erikseen, mutta nyt kaikki tapahtuu Apotin kotilääkelistan kautta, joka vaatii päivitystä. Ajantasaista lääkelistaa pystytään pitämään yllä ja apteekissakin näkyvät oikeat reseptit, vaikka potilas olisi hakenut reseptinsä yksityiseltä tai annos olisi muuttunut.

– Koko Apotin lääkitysprosessissa on nyt osioita, joita ei ennen vaadittu. Lisäksi se on selkeä parannus potilasturvallisuuden kannalta, että Apotissa lääkkeenmäärääjä itse määrää lääkkeet, jolloin hän saa kaikki varoitukset ja päätöksenteon tuen, eikä tule tulkintavirheitä tai ”rikkinäistä puhelinta”. Ennen lääkäri teki määräykset, jotka hoitajat kirjasivat usein järjestelmään, Pihlaja kertoo.

– Mutta myös se, että Apotissa tehty määräys sisältää täsmälliset tiedot, on erittäin tärkeää. Nyt tieto välittyy suoraan antovaiheeseen, hän tähdentää.

Apotti-järjestelmä on rakennettu ehkäisemään inhimillisiä virheitä

Pihlaja kertoo, että jo se itsessään, että lääkkeenannossa voidaan käyttää viivakoodeja, on suuri parannus.

– Nykyään lääkepakkauksesta luetaan viivakoodi ennen kuin potilaan lääke jaetaan kippoon ja Apotti-järjestelmä tunnistaa, että potilaalla on määräys juuri tästä lääkkeestä. Näin ei anneta vahingossa väärää lääkettä, vaikka paketti näyttäisi samalta, Pihlaja selittää.

– Lisäksi Apotissa hoitajien tehtävälistalle tulee ilmoitus aina, kun potilaalle pitää antaa lääkettä. Tätä ominaisuutta ei ole ollut aiemmissa järjestelmissä.

Pihlaja kehuu niin ikään antokirjaamisen isoa toiminnanmuutosta. Siinä, onko antokirjauksia tehty vai ei, on ollut paljon vaihtelua.

– Ja vaikka lääkkeen anto olisikin kirjattu, se on saattanut tapahtua vasta vuoron lopussa. Nyt hoitajat voivat kirjata reaaliaikaisesti mobiililaitteelta ja potilaan rannekkeesta tarkistetaan lääkkeenannon yhteydessä aina, että kyseessä on oikea potilas. Näin todelliset antokirjaukset, kuten jos potilas kieltäytyy ottamasta lääkettä, päivittyvät heti oikean potilaan tietoihin.

– Joskus määräystä on ehditty muuttaakin, kun lääkäri on iltapäivällä todennut, ettei lääkettä enää tarvita ja kirjannut sen jonnekin, mistä hoitajan on pitänyt erikseen käydä se tarkistamassa. Nyt Apotti ilmoittaa, ettei kyseisestä lääkkeestä ole enää voimassaolevaa määräystä. Lääkitysturvallisuuden paranemisen lisäksi voisi olettaa lääkehävikin vähenevän.

Tilaa Apotin uutiskirje