Apotin tiedot siirtyvät Kantaan, jossa ne ovat hyödynnettävissä koko Suomen alueella

26.2.2018 Tiedote

Apotti-hankkeen testausvaihe on edennyt jo pitkälle. Yhtenä osana siihen kuuluu Kanta-integraation testaus. Kantaan liittymisen keskeisenä tarkoituksena on mahdollistaa asiakas-, potilas- ja reseptitietojen hyödyntäminen yli organisaatiorajojen.

Kantan avulla Apotissa kirjattuja tietoja voidaan tarkastella esimerkiksi yksityisellä terveysasemalla, mikäli potilas on antanut tälle suostumuksensa.

Kanta-integraatio on lainsäädännön mukaan pakollinen Suomessa. Sen on oltava hyväksytysti tehty ennen kuin potilastietojärjestelmä voidaan ottaa käyttöön.

– Teemme integraatiota ja teknisen yhteentoimivuuden testausta hyvässä yhteistyössä Apotin ja järjestelmätoimittaja Epicin kanssa. Apotti on merkittävä toimija, mutta sillä on täysin samat velvoitteet kuin muillakin, kertoo Kelan erikoisasiantuntija Maritta Korhonen.

 

Kanta-integraation toteuttamiselle on tarkat määrittelyt

Tietojen Kantaan tallentamisessa ja toimijoiden välisessä tiedonsiirrossa käytetään kansainvälistä HL7-rakennetta, eli tekniset rajapinnat ovat amerikkalaiselle Epicille tuttuja. Oy Apotti Ab:n tehtävänä on vastata siitä, että järjestelmä otetaan Suomessa hyvin käyttöön.

– Kantassa on sanomarakenteet ja toiminnallisuudet, joita kaikkien toimijoiden on noudatettava. Siellä on määritelty muun muassa, mitä tietoja Kantaan siirretään ja missä muodossa niiden on oltava. Esimerkiksi potilaan pituuden pitää löytyä senttimetreissä tietystä kentästä, Korhonen selittää.

– Näkyy selvästi, että Epic tekee tätä työtä tosissaan. Isona organisaationa heillä on myös mahdollisuuksia panostaa tähän, Korhonen lisää.

Kantan määrittelyt eivät koske asiakastietojärjestelmän rakennetta eivätkä visuaalista ulkoasua. Käyttöliittymien kehitys jää siis jatkossakin järjestelmätoimittajien tehtäväksi.

 

Apotti vie Kanta-tiedon hyödyntämisen uudelle tasolle

Kanta on tärkeä yhteiskäyttöinen tietovarasto. Apotin avulla tietoa päästään hyödyntämään niin arjen perustyössä kuin toiminnan kehittämisessä. Yksi tärkeä asia, joka erottaa Apotin monesta muusta tietojärjestelmästä, on toiminnanohjaus.

Apotti-järjestelmään rakennetaan asiakas- ja potilasprosesseja noudattavia työnkulkuja, jolloin ammattilaisten muistitaakka vähenee. Järjestelmä muistuttaa, jos vaikka jokin toimenpide on jäänyt tekemättä.

Apotti-järjestelmä osaa myös tunnistaa analytiikan ja erilaisten riskimittareiden avulla esimerkiksi sairaalan potilaat, joilla on akuutin munuaisvaurion riski. Näin heidät voidaan ohjata ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen havaitsemiseen, sekä tarvittaessa hoitoon.

 

Yhteistyön hyödyt näkyvät myös kansalaisten arjessa

Kansalaiset pääsevät katsomaan Kantassa olevia tietojaan Omakanta-palvelun kautta. Siellä näkyvät sekä julkisen että yksityisen sektorin kirjaamat tiedot. Samasta paikasta voi myös lähettää reseptin uusimispyyntöjä.

Apotin asiakasportaali täydentää Kantan palveluita helpottamalla kansalaisten sähköistä asiointia Uudenmaan alueella sekä sosiaali- että terveydenhuollon palveluissa. Asiakasportaalissa kansalaiset voivat muun muassa varata aikoja, lähettää viestejä ammattilaisille ja seurata laboratoriotuloksiaan. Asiakasportaalissa on linkki Omakantaan.

Sekä Apotin asiakasportaalin että Omakantan taustalla toimii suomi.fi-palvelu, jossa voi valtuuttaa toisen asioimaan puolestaan sähköisesti ja saada lisätietoja muiden toimialojen palveluista.

 

Tilaa Apotin uutiskirje