Apotin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelemisestä: tietojen käytön saumattomuuteen Uudenmaan alueella kiinnitettävä erityistä huomiota

18.1.2023 TiedoteApotti

Oy Apotti Ab pitää ehdotetun säädöksen tavoitetta koota yhteen tällä hetkellä moneen lakiin hajaantunut asiakastietojen käsittely kannatettavana ja tarpeellisena. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen saumattomaan käyttöön Uudenmaan alueella on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota asiakas- ja potilasturvallisuuden ja kansalaisten yhdenvertaisuuden varmistamiseksi.   

Hallituksen esitys (246/2022) ei ansioistaan huolimatta ratkaise pysyvästi Uudenmaan erillisratkaisun myötä syntynyttä haastetta potilastietojen saumattomasta käytöstä Uudenmaan hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja erikoissairaanhoitoa tuottavan HUS-yhtymän välillä.

Esitys ei sisällä 31.12.2025 asti voimassa olevaa väliaikaista sääntelyä vastaavaa, potilaan/asiakkaan hoidon ja tiedon käsittelyn saumattomuutta Uudellamaalla mahdollistavaa sääntelyä. Uudenmaan sisällä tietojen käsittely erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä perustuisi väliaikaisen pykälän rauettua muusta maasta poikkeavasti luovutuslupiin ja suostumuksiin, mikä sekä vaarantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta ja vaikeuttaa hoidon integraatiota että asettaa kansalaiset keskenään eriarvoiseen asemaan.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on edellyttänyt asian ratkaisemista toistaiseksi voimassa olevalla vastaavalla sääntelyllä sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintasäädösten kokonaisuudistuksen yhteydessä. Oy Apotti Ab yhtyy valiokunnan näkemykseen ja toivoo, että asiakas- ja potilastietojen käsittely ratkaistaan toistaiseksi voimassa olevalla sääntelyllä sosiaali- ja terveysvaliokunnan tarkoittamalla tavalla.

Tutustu Oy Apotti Ab:n lausuntoon eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

Lisätietoja:

Hannu Välimäki
toimitusjohtaja, Oy Apotti Ab
p. 040 196 6311
hannu.valimaki@apotti.fi

Tilaa Apotin uutiskirje