Apotin käyttöönottovaihe on alkanut

17.1.2017 Tiedote

Apotti-järjestelmän ensimmäinen käyttöönotto HUS:n Peijaksen sairaalassa ja Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa lähestyy. Ennen uuden järjestelmän käyttöönottoa suunnitellaan ja läpiviedään mm. koulutukset, toiminnalliset muutokset ja käyttöönottovaiheen suunnitelmat.

Lopputuloksena Apotin ensimmäinen käyttöönotto tapahtuu 9.–11.11.2018. Alla olevasta kaaviosta näkyvät muiden käyttöönottojen suunnitellut aikataulut.

Apotin käyttöönottojen suunniteltu aikataulu

Yksi käyttöönottovaiheen tärkeimmistä tehtävistä on tukea loppukäyttäjiä uuden työkalun käytössä ja toimintatapojen omaksumisessa. Tavoitteena, että jokainen Apotin käyttäjä tietää, mitä muutos tarkoittaa arjessa ja miten uusia työkaluja käytetään.

Suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että:

  • käyttöönoton jälkeinen tuki on erittäin hyvin resursoitu
  • tekninen ja toiminnallinen harjoittelu ja testaus tehdään useaan otteeseen ennen käyttöönottoa
  • koulutus toteutetaan roolipohjaisesti potilas-/asiakasprosesseihin perustuen
  • tarvittava toiminnan muutos viedään läpi ja suunnitellut hyödyt toteutuvat
  • viestintä tapahtuu riittävän ajoissa.

Koulutukset alkavat noin kuusi viikkoa ennen varsinaista käyttöönottoa, joka tapahtuu yhden viikonlopun aikana. Järjestelmätoimittaja Epicillä on vankka kokemus käyttöönotoista. Lisäksi Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon erityispiirteet ja muiden maiden kokemukset huomioidaan tarkasti.

 

Tilaa Apotin uutiskirje