Apotin käyttöönotto on myös valtava toiminnanmuutos

13.2.2019 Tiedote

Apotti-järjestelmä on ollut käytössä kolme kuukautta. Järjestelmä ei ole kaatunut, eikä hidastunut, mutta järjestelmän mukanaan tuomat valtavat toiminnan muutokset ovat alkaneet konkretisoitua. Isompia ja pienempiä virheitä löytyy, ja paljon kehitystyötä on ehditty tehdä jo tähän mennessä. Kehitystyö on kuitenkin vasta alussa. Suurimmat haastekohteet on tunnistettu yhdessä asiakkaan kanssa ja kehitystoimet ovat työnalla tiiviissä yhteisyössä HUSin, Epicin ja Apotin kesken.

Apotti-järjestelmää kehitetään koko ajan tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. HUS Peijaksen osalta on tunnistettu viisi keskeisintä kehitysaluetta, jotka ovat työnalla. Kehitystoimet koskevat muun muassa järjestelmän käytettävyyttä parantavia korjauksia, asiakkaan päättämiä työnkulkumuutoksia tai rakenteisen kirjaamisen tuottamia haasteita. Esimerkiksi lääkityksen annostiedon osalta Kannasta saatavat reseptikeskuksen tiedot eivät ole rakenteisessa muodossa. Tätä ongelmaa on lähdetty ratkomaan luonnollisen kielen prosessoinnin (NLP) tekniikoita käyttäen.

Loppukäyttäjien jatkokoulutukset ovat myös olleet käynnissä marraskuun 2018 lopulta alkaen ja jatkuvat edelleen. Uusi järjestelmä ja sen toimintalogiikka asettavat koulutukselle erityisiä vaatimuksia, joihin vastataan koulutusmateriaalin ja -metodiikkojen jatkuvalla kehityksellä. Oppimiskäyrä Peijaksessa on kuitenkin ollut huikea.

– Olemme tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa tehneet potilasturvallisuutta varmistavaa kehitystyötä järjestelmään käyttöönoton jälkeen ja kehitämme työnkulkuja kentältä tulleen palautteen perusteella. Potilasturvallisuus on kiinteä osa kaikkea järjestelmän jatkokehitystä, Apotin toimitusjohtaja Hannu Välimäki kertoo.

Tilaa Apotin uutiskirje