Apotin joukkue voitti jälleen Aallon julkisen sektorin digi-hackathonin – vammaispalveluihin suunniteltu sovellus vapauttaa työntekijöiden aikaa asiakastyöhön

23.1.2018 Tiedote

Viime syksynä Aalto-yliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoiden innovaatiopotentiaali valjastettiin taas ratkomaan julkisorganisaatioiden digitalisaatiohaasteita. Vuoden 2017 Public Service Hackathonissa opiskelijat kehittivät poikkitieteellisissä tiimeissä ratkaisuja, jotka helpottavat asiointia ja lisäävät verkko- ja mobiilipalveluiden käyttöä.

Organisaatiopuolelta olivat tällä kertaa mukana Puolustusvoimat, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet sekä vammaispalveluja kehittävä Apotti & Helsinki-Uusimaa -konsortio. Kukin organisaatio antoi tiimeille kaksi haastetta.

Hackathoniin osallistuminen tukee Apotin ekosysteemiajattelua. Sen kautta saadaan uusia näkemyksiä siitä, millaisia innovatiivisia palveluita voidaan liittää Apotti-ekosysteemiin.

 

Voittoisan tiimin ideoiman raportointityökalun tarkoituksena on muuttaa pakollinen kirjaaminen helpoksi toiminnaksi

Lakisääteinen kirjaaminen on vammaisten palveluasumisessa suuri haaste. Se velvoittaa työntekijät dokumentoimaan tietokantaan kaikki asiakastyössä tehdyt toimenpiteet, vaikkei tietokannassa olevaa informaatiota pystykään tehokkaasti hyödyntämään toiminnan apuna. Yksi Apotin tiimeistä lähti ratkomaan tätä haastetta ja ideoi voittoisan sovelluksen.

RAPA (Raportointia Asiakkaan Parhaaksi) -raportointityökalu tuottaa arjen työtä paremmin tukevaa tietoa. Ratkaisulla käännetään pakollinen dokumentointi ja raportointi monipuoliseksi toiminnoksi, joka osallistaa asiakasta ja hänen läheisiään.

– Asiakkaat itse voisivat kuvakommunikoinnin avulla tehdä osan kirjaamisesta ja kommentoida päivän tapahtumia. Tätä tietoa olisi myös helpompi välittää perheille, jotka saisivat tietoa perheenjäsenen hyvinvoinnista ja oman aktiivisuuden kehityksestä. Tällä tavalla asiakkailla olisi enemmän mahdollisuuksia oppia digimaailman käytännöistä ja pysyä mukana kehityksessä, kertoo RAPA:a ideoimassa ollut Aallon opiskelija Annukka Svanda.

– Projekti oli todella mielenkiintoinen ja yhteistyö eri asiakkaiden kanssa vaikutti todella hyvin ajavan tärkeää yhteistä tarkoitusta: asiakkaan parempaa palvelua, hän jatkaa.

– Kaikki finaaliin yltäneet tiimit osoittivat ratkaisullaan, miten upeasti on mahdollista yhdistää uutta teknologiaa, asiakaslähtöisyys ja uudet toimintamallit. Olemme jälleen todella ylpeitä opiskelijoiden luomista konsepteista, sanoo hackathonin tuomaristoon kuulunut Apotin teknologiajohtaja Jari Renko.

 

Edellisenä vuonna voittaneen tiimin sovellus on jo prototyyppiasteella

Vuoden 2016 Public Service Hackathonin voitti niin ikään Apotin tiimi. Heidän aiheenaan oli omaishoitajien jaksaminen, ja ratkaisuksi he ideoivat tekoälysovelluksen, joka tuntee omaishoitajan päivittäiset rutiinit ja kiinnostuksen kohteet.

Sovellus auttaa omaishoitajaa esimerkiksi ehdottamalla hänelle tukea ja aktiviteetteja sekä järjestämällä sijaishoitajia. Se yhdistelee innovatiivisesti turvajärjestelmän ja kognitiivisen järjestelmän elementtejä sekä luonnollisen kielen käsittelyä.

Yksi tiimin jäsenistä, Maria Sibinescu, on jatkanut konseptin kehittämistä opinnäytetyönään yhteistyössä Apotti-hankkeen kanssa. Osana työtä hän on luonut prototyyppipalvelun avoimia rajapintoja hyödyntävillä ohjelmistoilla ja työkaluilla. Seuraavaksi työ jatkuu käyttäjätesteillä.

– Hackathonin haasteemme oli erittäin kiinnostava ja aika monimutkainen. Meillä oli erittäin tarkasti määritetty käyttäjäryhmä ja konteksti; sosiaalihuoltoon ei perinteisesti ole sovellettu teknologiaa. Tiimimme erilaiset taustat auttoivat meitä lähestymään ongelmaa erilaisista kulmista ratkaisun löytämiseksi, Sibinescu kertoo.

– Oli todella hieno mahdollisuus päästä jatkamaan konseptiamme opinnäytetyönä. Olen saanut Apotin puolelta hyvää, jatkuvaa tukea sekä Hackathonissa että opinnäytetyössäni. Positiivista on ollut myös avoin asenne projektia kohtaan. Kaiken kaikkiaan tämän on ollut mahtava kokemus, Sibinescu kiittelee.

 

Tilaa Apotin uutiskirje