Apotin järjestelmätoimittajaksi Epic Systems Corporation

17.8.2015 Tiedote

Pääkaupunkiseudun kuntien ja HUSin yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmähanke Apotti etenee. Hankkeen ohjausryhmä on tehnyt päätösehdotuksen valittavasta järjestelmätoimittajasta, joka on Epic Systems Corporation. Seuraavaksi ehdotusta käsittelevät hankintarenkaan jäsenet Helsinki, Kauniainen, Kirkkonummi, Vantaa ja HUS sekä KL-Kuntahankinnat Oy, jotka tekevät päätöksensä hankinnasta alkusyksyn aikana.

Hankintamenettelyn viimeisessä vaiheessa jäljellä olivat tarjoajat CGI Suomi Oy ja Epic Systems Corporation. Hankkeen ohjausryhmä esittää että kumppaniksi valitaan Epic Systems Corporation. Päätösehdotus perustuu pisteytykseen, joka määräytyy ratkaisujen laadullisten ominaisuuksien sekä hinnan perusteella. Laadullisia ominaisuuksia ovat ratkaisun käytettävyys, toiminnallisuus, laajuus, avoimuus ja ylläpidettävyys sekä tarjoajan käyttöönottokyky. Valinnassa laatukriteereillä oli 60 prosentin ja vertailuhinnalla 40 prosentin painoarvo.

Tehty päätösehdotus koskee järjestelmätoimittajaa. Järjestelmän käyttämiseksi tarvittava käyttöpalvelu (esimerkiksi konesalipalvelut) kilpailutetaan syksyllä.

”Hienoa, että asia edistyy. HUS-alueen kuntien väestö muodostaa lähes kolmasosan Suomen väestöstä, joten kyse on merkittävästä hankkeesta. Päätöskierroksen jälkeen aloitamme valitun kumppanin kanssa käyttöönoton valmistelun. Tavoitteenamme on, että järjestelmä saadaan laajamittaiseen käyttöön vuosien 2017–2019 aikana”, hankejohtaja Hannu Välimäki kertoo.

Apotti parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita

Apotti-hanke on saanut alkunsa tarpeesta parantaa ja tehostaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä tulee korvaamaan nykyisin kuntien ja HUSin käytössä olevat lukuiset erilaiset ja osin vanhentuneet tietojärjestelmät, joiden käyttäminen ja ylläpito on työlästä ja aikaa vievää.

”Jatkossa pääkaupunkiseudulla ovat käytössä ajantasaiset asiakas- ja potilastiedot, mikä nopeuttaa ja parantaa palvelua. Myös ajanvaraus, sähköinen asiointimahdollisuus ja yhteydenpito helpottuvat. Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden työ tehostuu ja aikaa säästyy, kun kaikki tieto löytyy samasta järjestelmästä”, Välimäki sanoo.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen järjestelmän avulla voidaan kehittää yhteisiä toimintatapoja asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Uutta järjestelmää voi mukauttaa itse, mikä mahdollistaa esimerkiksi uusien hoito- ja palvelutapojen toteuttamisen joustavasti. Se johtaa entistä parempaan ja turvallisempaan hoitoon ja palveluun.

HUS-alueen muut kunnat voivat halutessaan liittyä järjestelmän käyttäjiksi seuraavan neljän vuoden kuluessa. Sellaiset ulkopuoliset tahot, joilta kunnat ja HUS ostavat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, voivat käyttää järjestelmää esimerkiksi erityisen palveluntarjoajille tarkoitetun sähköisen asiointikanavan kautta.

Helsinki, Kauniainen, Kirkkonummi, Vantaa, HUS ja KL-Kuntahankinnat Oy tekevät hankintapäätökset elo–syyskuun aikana. Sopimus tulevan toimittajan kanssa allekirjoitetaan päätöskierroksen jälkeen marraskuussa. Hankkeen vetovastuu siirtyy syksyn aikana aiemmin perustettuun Oy Apotti Ab -osakeyhtiöön, joka jatkossa tuottaa asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelut omistajilleen (alkuvaiheessa Helsinki, Kauniainen, Kirkkonummi, Vantaa ja HUS).

 

Lisätiedot:
Hankejohtaja Hannu Välimäki, p. 040 196 6311

 

Tilaa Apotin uutiskirje