Apotin Healthy Planet -osio on täysin uudentyyppinen työkalu sosiaali- ja terveydenhuoltoon

20.4.2018 Tiedote

Apotti-järjestelmän osio nimeltä Healthy Planet on herättänyt erityistä innostusta sote-ammattilaisten keskuudessa. Apotin sovelluskehittäjä Mari Sormunen ja Apotti-asiantuntija Kristian Siekkinen kertovat, mistä innostus kumpuaa.

 

Millaista apua Healthy Planet tuo sosiaali- ja terveydenhuoltoon?

Healthy Planet tuo apua niin kansanterveyden edistämiseen, pitkäaikaissairauksien hoidon seurantaan kuin toiminnan vaikuttavuuden ja laadun parantamiseen. Samanlaista ei ole ennen nähty Suomessa. Maailmalla se on käytössä muun muassa diabeteksen ja astman hoidossa.

Healthy Planet tarjoaa mitattavaa tietoa vaikkapa siitä, miten ammattilaiset hoitavat diabetesta. Yksittäinen ammattilainen voi nähdä konkreettisia lukuja esimerkiksi siitä, miten omat potilaat voivat, tai kuinka moni potilas on käynyt säännöllisesti tarkastuksissa. Sosiaalihuollon tarpeita ajatellen on kehitetty erityisesti päihteiden käyttöön ja masennukseen liittyviä mittareita.

Työkalun käyttö aloitetaan perusterveydenhuollossa. Komponentit ovat kyllä käytettävissä Apotin ensimmäisestä käyttöönotosta lähtien myös sosiaalipuolella ja erikoissairaanhoidossa, kun tietosisältöä alkaa kertyä järjestelmään.

Työkalu toimii hyvin terveysaseman sisällä, mutta sitä on mahdollista käyttää myös samantyyppisten alueiden vertailuun. Suomalainen tietosuojalainsäädäntö ja oikeudet tietojen katseluun ovat oleellisia ja ne on huomioitu sovelluksen kehitystyössä. Apotissa on lähdetty liikkeelle tiukalla linjalla: tiedon katseluoikeuksista pidetään huolta.

 

Tämä on siis uutta verrattuna nykytilanteeseen?

Tällä hetkellä esimies voi nähdä kaikkien lääkäreiden lukuja ja vertailla niitä. Healthy Planetin avulla entistä useampi ammattilainen pääsee helposti käsiksi tarvittavaan tietoon. Ammattilaisille, ja jopa asiakkaille, saadaan näkyväksi, miten laadukasta ja vaikuttavaa hoito tai palvelu on, ja missä olisi parannettavaa.

Hyvä esimerkki sovelluksen toiminnasta on tupakointi. Tälläkin hetkellä kysytään, tupakoiko potilas, mutta sovelluksen avulla on mahdollista saada tietoa siitä, kuinka moni tupakoi, ja tavoittaa tupakoivat potilaat entistä tehokkaammin.

 

Mitä konkreettista ammattilainen voi Healthy Planetin avulla tehdä?

Ammattilaiselle on Apotti-järjestelmässä oma koontinäyttö, josta hän voi milloin vain katsoa tärkeitä lukuja. Koontinäyttö pitää sisällään tietoa kroonisten sairauksien sekä hyvinvointiriskien hoidon vaikuttavuudesta ja laadusta.

Ammattilainen pystyy katsomaan esimerkiksi, kuinka monelle masennuspotilaalle on tehty mielialakysely. Tietoa on aiemminkin saatu tilastoihin, mutta Healthy Planetin ansiosta sote-ammattilaisen ei tarvitse enää syöttää lukuja exceleihin, vaan tieto on helposti nähtävillä.

Osiota voi jossain määrin muokata, mutta sen perussisältö on vakio. Käyttöönoton jälkeen nähdään, miten työkalu käytännössä toimii ja miten ihmisten terveyttä voidaan edistää.

 

Miten Healthy Planetin käyttö näkyy potilaille ja asiakkaille?

Potilaille ja asiakkaille Healthy Planetin käyttö näkyy uudenlaisena toimintatapana. Heihin voidaan nyt ottaa proaktiivisesti yhteyttä, jos havaitaan terveyttä tai hyvinvointia uhkaavia riskitekijöitä. Ihmiset ovat tottuneet siihen, että katsastusasemalta tulee viesti, mutta terveydenhuollosta tällaista ei osata odottaa. Healthy Planet mahdollistaa ennakoivan lähestymisen.

Asiakas tai potilas voi valita itse, millaista apua hän haluaa terveys- ja hyvinvointiriskiensä hoitamiseksi. Tämä myös mahdollistaa uudenlaisen asiakaskokemuksen sekä potilaan ja asiakkaan aiempaa vahvemman osallisuuden.

 

Miten Healthy Planet auttaa toiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa?

Healthy Planetin avulla pystytään tarjoamaan ammattilaiselle mahdollisuus reagoida potilaan tai asiakkaan yksilöllisiin hyvinvointiuhkiin. Kun näitä huomataan, onnistuu yhteydenotto asiakkaaseen tai potilaaseen helposti.

Lisäksi Healthy Planet tekee näkyväksi hoidon laatua ja vaikuttavuutta. Näin hyviä käytäntöjä voidaan viedä yleisemmin käyttöön. Healthy Planet mahdollistaa vertailun kansainvälisestikin Epic-järjestelmää käyttävien organisaatioiden kesken. Tämä on mahdollisuus tulevaisuutta ajatellen.

 

Viekö Healthy Planetin käyttö työntekijöiden aikaa?

Työkalu on rakennettu Apotti-järjestelmään sillä ajatuksella, ettei sen käyttö vaadi lisäresursseja. Tiedon löytää järjestelmästä, eikä sen käyttö vaadi lisäkirjaamista tai että pitäisi kaivaa potilaita tai asiakkaita eri raporteista – kaikki voi löytää yhdellä koontinäytöllä. Vuorovaikutus asiakkaiden ja potilaiden kanssa onnistuu joukkoviestintätyökalujen avulla.

Monissa Epic-organisaatioissa on palkattu Care Manager, jonka työnä on käydä läpi potilaita, ja on ajateltu, että sellainen työnkuva voisi olla jossain vaiheessa hyödyllinen myös Suomessa. Mutta nyt on lähdetty liikkeelle pienellä mittakaavalla. Seuraamme, miten ammattilaiset löytävät työkalun.

Enemmänkin Healthy Planetin käyttö vaatii ajattelun muutosta: Miten voimme auttaa potilaita ja asiakkaita uudella tavalla sekä tehdä yhteistyötä heidän kanssaan?

 

Tilaa Apotin uutiskirje