150 uutta apottilaista aloitti työt Helsingissä

15.8.2016 Tiedote

Apotti-hanke etenee vauhdilla ja asiakas- ja potilastietojärjestelmän ensimmäinen käyttöönotto toteutetaan loppuvuonna 2018. Pääkaupunkiseudulla Apotti korvaa 50 eri sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmää ja parantaa yli 1,6 miljoonan suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Apotti-hankkeen peruslähtökohtana on alusta pitäen ollut laaja SoTe-yksiköiden toiminnan uudistaminen. Ytimessä on jo maailman huippuyksiköissä käytössä oleva tietojärjestelmä, jolla ei ole raja-aitoja sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä.

 

Apotti-toimistolla aloitti tänään maanantaina 150 uutta työntekijää, joiden tehtävänä on järjestelmän mukauttaminen ja käyttöönoton valmistelu.

– Hienoa toivottaa tervetulleeksi näin mahtavan innostunut joukko tekijöitä. Tunnelma on ollut välittömän positiivinen, kertoo Oy Apotti Ab:n toimitusjohtaja Hannu Välimäki.

– Kiinnostus Apottia kohtaan on ollut valtava. Tiedolla johtaminen ja terveydenhuollon digitalisaatio ovat päivän sanoja. Moni alan ammattilainen on halunnut päästä töihin Apottiin ja juuri näiden asioiden ytimeen, jatkaa Välimäki.

Tiedolla johtaminen on äärimmäisen merkittävässä asemassa SoTe-uudistuksessa. Valtaosa Apotti-järjestelmän mukanaan tuomista hyödyistä toteutuu sitä kautta, miten organisaatiot ja käyttäjät hyödyntävät saamaansa tietoa toimintansa laadun, prosessien ja toimintatapojen kehittämisessä.

– Juuri tätä toiminnan uudistamiseen tähtäävää työtä Apotti tekee tiiviissä yhteistyössä HUS-alueen kuntien kanssa, kertoo Apotti-hankkeen toimitusjohtaja Hannu Välimäki.

Apotti-järjestelmä on toiminnanohjausjärjestelmä, joka toimii tiedonhallinnan ytimenä ja mahdollistaa yhdenmukaisen käyttäjäkokemuksen. Luomme täysin uudenlaisia tapoja hyödyntää tietoa sosiaali- ja terveydenhuollossa ja mahdollistamme toiminnan kehittämisen ja mittaamisen ainutlaatuisella tavalla jo muutaman vuoden sisällä.

– Tärkeä kohderyhmä järjestelmän kehitysvaiheessa ovat myös ammattilaiskäyttäjät sekä potilaat ja asiakkaat. Siksi järjestelmän kehitysvaiheessa on tiiviisti mukana niin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia kuin potilaita ja asiakkaitakin. Jotta sähköisiä palveluita opitaan käyttämään, täytyy niiden olla käyttäjäystävällisiä, Välimäki jatkaa.

Kaiken kaikkiaan Apotti-toimistossa työskentelee noin 300 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista, käytettävyysasiantuntijaa, sovelluskehittäjää, kouluttajaa, it-asiantuntijaa sekä joukko muita osaajia.

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Hannu Välimäki, 040 196 6311

Tilaa Apotin uutiskirje