Ole kartalla. Neljä vinkkiä, joilla osoitat, että tiedät mistä puhut

7.3.2016 Blogi

1. Tarkasta faktat!

Kukapa meistä ei arvostaisi sitä, että omaan itseensä liittyvät jutut pitävät paikkansa. Hyvänä esimerkkinä tästä toimikoon eräänkin median Apotista kirjoittama artikkeli. Asiavirheitä oli nopean laskennan mukaan artikkelissa yli 20, mutta pitäydytään niistä suurimmissa.

Tuoko Apotti veronmaksajille lisäkustannuksia? Ei tuo. Väite on täysin vailla perusteita.

Tuo tieto riittää, mutta jos haluat tietää asiasta tarkemmin, jatka lukemista:

Me veronmaksajat maksamme tällä hetkellä Apotti-alueella yli 40 miljoonaa euroa vuodessa asiakas- ja potilastietojärjestelmistä, jotka eivät toimi sujuvasti, jotka vievät kohtuuttomasti ammattilaisten työaikaa eivätkä edistä toiminnan kehittämistä. Apotin vuosittainen kokonaiskustannus on käyttöönoton jälkeen noin 43 miljoonaa euroa vuodessa. Apotti maksaa kustannushyötyanalyysin perusteella itsensä takaisin seitsemässä vuodessa. Suurimmat taloudelliset hyödyt muodostuvat toimintatapojen muutoksesta ja käytössä olevan tiedon nykyistä tehokkaammasta hyödyntämisestä sekä toiminta- ja palveluprosessien tehostumisesta. Toiminnan muutoksesta syntyvät hyödyt ovat yli 100 miljoonaa euroa vuodessa.

2. Opi menneistä

Apotti-keskustelussa lienee ainakin yksi seikka, josta olemme kaikki samaa mieltä. Nykytila on kestämätön. Sosiaali- ja terveydenhuollon nykytilanne on seurausta kymmeniä vuosia kestäneestä pala palalta etenevästä IT-tuotekehityksestä. Näiden tuotekehitysprojektien tuloksena on siis rakennettu nykyiset, varsin laajat ja modulaariset järjestelmäkokonaisuutemme, joiden varassa SoTe-sektorimme toimii. Joudumme tällä hetkellä maksamaan kovan lisähinnan jokaisesta integraatiosta ja sovellustyöstä, joka järjestelmiin tehdään. Ja muutostarpeita on paljon. Näin ei voi jatkua.

Olisi mielenkiintoista tietää, löytyykö tahoa, joka pystyisi osoittamaan paloissa etenevän, yksinomaan modulaarisen itse rakentamisen halvemmaksi tai paremmaksi? Modernissa terveydenhuollossa tai sosiaalihuollossa tässä ei ainakaan ole vielä onnistuttu laajemmassa mittakaavassa, koska jokainen toteutus on yksilöllinen kombinaatio eri moduuleita. Itse asiassa nykytilanne on juuri tällaisen kehittämisen tulos: kaikilla toimijoilla on eri järjestelmät ja omatkaan modulaariset itse rakennetut järjestelmät eivät keskustele keskenään. Moduulit eivät aina keskustele keskenään vaikka saattavat olla jopa saman toimittajan tuotteita. Tiedon on kuljettava jatkuvasti, järjestelmien on oltava synkronissa keskenään ja niiden on ohjattava ja turvattava toimintaa. Riskinä on pahimmillaan ihmisen elämä.

3. Tunne luvut ja taustat

Apotti maksaa itsensä takaisin seitsemässä vuodessa ja kustannukset tulevat nykyjärjestelmiä halvemmaksi. Integraatiotyöt, jotka erityisesti ovat aiheuttaneet huolta, on määritelty pääsääntöisesti jo tarjouspyynnössä ja integraatiokuluista koituvat kustannukset on huomioitu kiinteässä vuosikustannuksessa. Kaikilta hankintaan osallistuneilta tarjoajilta on jo hankinnan varhaisesta vaiheesta lähtien vaadittu sitoutumista siihen, että saamme määrittelemämme rajapinnat omaan käyttöömme täysin toimivina ja ilman transaktiokohtaista käyttökorvausta.

Hankkeen suurimmat taloudelliset hyödyt muodostuvat kuitenkin toimintatapojen muutoksesta ja käytössä olevan tiedon nykyistä tehokkaammasta hyödyntämisestä sekä näiden myötä parantuneesta laadusta sekä toiminta- ja palveluprosessien tehostumisesta.

Hyödyt eivät toteudu sillä, että ne arvioidaan ja kirjoitetaan ylös. Niiden toteutumista tulee johtaa, vastuuttaa ja seurata selkeillä mittareilla. Niinpä muokatessamme Apotti-järjestelmää juuri meille sopivaksi, toteutetaan ensin tarvittavat mittarointiominaisuudet itse järjestelmään (Huom. Tämä kuuluu kiinteään hintaan). Seurantaa varten mitataan ennen uuden järjestelmän käyttöönottoa lähtötilanne ja käyttöönoton jälkeen hyödyn toteutuminen ja sen kehittyminen. Siitä vastuussa on kullekin hyödylle nimettävä omistaja.

Vertailu lastensairaalan rakentamiskustannuksiin on vähintäänkin erikoinen. Toimittajalla taitaa mennä sekaisin rakentamiskustannukset ja 10 vuoden elinkaarikustannukset. Ei vaatine lisäkommentointia kun sanoo, että Apotissa on laskettu tuo jälkimmäinen.

4. Valitse järjestelmä, joka kehittyy jatkuvasti ilman sinuakin. Pidä huoli, ettet itse vastaa kaikesta kehittämisestä etkä ole ainoa, joka joutuu maksamaan mahdollisista virheistä. Hyödynnä yhteisön tukea. Ole modulaarinen.

Toisin kuin toistuvasti SoMe:ssa väitetään, on Apotti modulaarinen järjestelmä. Järjestelmän toiminnallisesti yhtenäinen ydin koostuu Epicin järjestelmäalustan eri komponenteista ja kehittyy jatkuvasti 360 tilaajan ja yli 3 miljoonan ammattilaiskäyttäjän kokemusten ja tarpeen perusteella. Siihen voidaan hankinnassa varmistettujen avoimien rajapintojen kautta liittää tarvittavia muita moduuleita. Apotti tulee esimerkiksi käyttämään edelleen jo käytössä olevia Suomessa kehitettyä Mylab:n laboratoriojärjestelmää ja AgfanPACS kuvantamistiedon hallintajärjestelmää. Samoin mm. apuvälinejärjestelmät, puheentunnistus, lääkintälaitteet etc. integroidaan tarvittavilta osiltaan, kuten modulaarisessa arkkitehtuurissa tapana on. Ja nuo integraatiot sisältyvät jo hintaan. Epic toimii yli 360 merkittävän organisaation kanssa, joilla on kaikilla ollut monipuoliset integraatiotarpeensa yhtälailla modulaarisessa ympäristössä. Mainittakoon että Epicin sähköisen asioinnin moduulilla on yli 45 miljoonaa käyttäjää!

Yksi Apotin keskeisistä tavoitteista on jo hankintastrategiaa laadittaessa ollut se, että voimme jatkossa ilman lisäkustannuksia tehdä itse tai itse valitsemiemme kumppaneiden kanssa erillissovelluksia, jotka kytkeytyvät Apotti-ekosysteemiin. Lisäksi Epic on moderneimman terveydenhuollossa käytettävän rajapintateknologian – FHIR- rajapinnan eturintamassa. FHIR mahdollistaa tiedonvälityksen ja käyttäjäkokemuksen integroinnin ennennäkemättömän tehokkaasti – teknologia- ja toimittajarajojen yli.

Epicin avulla hoidetaan tänä päivänä menestyksekkäästi yli 180 miljoonaa potilasta ja asiakasta.  Vastaavaan kehitysvauhtiin ja innovaatiopotentiaaliin pääseminen vain omin voimin, ilman laajan, verkottuneen kansainvälisen yhteisön apua ei olisi kovinkaan helppoa. Kalliiksi tulisi myös se, että ainoina kehittäjinä, testaajina ja mahdollisien bugien löytäjinä olisimme vain me itse.

P.S Lastensairaalakin tarvitsee toimivan potilastietojärjestelmän. Se kaipaa sitä yhtä kipeästi kuin kaikki muutkin hankintarenkaan organisaatiot.

 

 

Tilaa Apotin uutiskirje