Maisa underlättar din vardag

Maisa hämtar de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna även till din telefon.

Klientportalen Maisa, som ingår i Apottisystemet, för social- och hälsovårdens e-tjänster samman i en enda kanal

Via Maisa kan du sköta dina social- och hälsovårdsärenden oberoende av tid och plats. Du använder Maisa på webben på www.maisa.fi eller med en mobilapp. Mobilappen kan hämtas från appbutikerna IOS och Android.

Maisa påminner dig om kommande möten, nya meddelanden eller till exempel färdiga undersökningsresultat. Dessa s.k. impulser får du efter eget val per e-post eller sms eller till mobilappen.

Störningsmeddelanden

Inga aktuella störningsmeddelanden.

Via Maisaportalen kan du:

Du kan förbereda dig för ditt besök hemma i lugn och ro genom att fylla i frågeformulär och blanketter med förhandsuppgifter.

Om du är myndig kan du via Maisa också ge fullmakt åt någon annan att sköta dina ärenden.

Frågor och svar.

Se också Maisa-spellistan på Apottis YouTube-kanal.

Beställ Apottis nyhetsbrev