Apottis ekosystem

Apottis ekosystem visar vägen till tillväxt och internationalitet

Apottis ekosystem är en plats för experiment och utvecklingsarbete. I ekosystemet kan man innovera, testa och utveckla social- och hälsovårdens digitala tjänster.

Ekosystemet erbjuder möjligheter att i unik skala nå både klienter och yrkespersoner inom social- och hälsovården såväl i Finland som internationellt. Målsättningen är att främja ekosystempartners idéer, pilotering och även fullskalig kommersialisering.

När ett verktyg eller ett program som utvecklats av en tredje part fungerar i Apottis testmiljö är det kompatibelt och funktionellt även i det internationella Epicsystemet som används av toppsjukhus runtom i världen.

När en ekosystempartner får en kundreferens från Apotti, är det ett starkt bevis på integration i Epic och därmed en betydande hjälp för att ta sig in på den globala marknaden. Apottis ekosystem erbjuder finländska välfärdsföretag en viktig väg till växande internationell affärsverksamhet.

Det är tryggt at öva i Sandbox

Apottis helhetssystem kan kompletteras och utvidgas med applikationer producerade av innovativa företag inom hälsoteknik. Det viktigaste tekniska verktyget för att öva på integrationen av dessa applikationer är Apottis sandlådemiljö (Apotti Online Sandbox), som i praktiken är Apottisystemet utan verkliga patientdata.

Sandbox har varit i drift sedan våren 2023 och gör det möjligt för ekosystempartnerna att testa sina egna tjänster med s.k. syntetiska data, dvs. fiktiva finländska patientdata. Tjänsterna kan dra nytta av Apottisystemets realtidsinformation som kan utnyttjas på ett nytt sätt.

 

Työpöydän yllä on heiluvat asiaa selittävän henkilön kädet, läppäreitä ja toimistotarvikkeita.

Verktyg

Apottis ekosystem är en plats för både funktionellt och innehållsmässigt samarbete och teknisk testning.

Verktyget för gränssnittstestning och testning av mjukvara är Apotti Online Sandbox. Bland gränssnittsteknikerna rekommenderas särskilt FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources).

Blev du intresserad?

För att bli en del av ekosystemet, ta kontakt per e-post ekosysteemi@apotti.fi och boka tid för att presentera din tjänst eller applikation. Efter detta stärks och preciseras samarbetet mellan Apotti och ekosystempartnern enligt en viss process.

Syftet med processen är att verifiera användbarheten av ekosystempartnerns tjänst eller applikation i att stödja arbetet för social- och hälsovårdspersonal som använder Apottisystemet och att säkerställa partnerns tekniska integrationsförmåga.

Apotti har redan mer än 100 ekosystempartner. Välkommen med!

Tveka inte att ta kontakt!

ekosysteemi@apotti.fi

 • Anvisning för Apotti Online Sandbox

  Verktyget för gränssnittstestning och testning av mjukvara är Apottis sandlåda (Apotti Online Sandbox). Bland gränssnittsteknikerna rekommenderas särskilt FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources).

  Bakgrundsinformation hittar du i slutet av denna anvisning.

  I anvisningen utgår vi ifrån att du redan är bekant med FHIR-gränssnitt och SMART-launch. En bra källa för dessa är https://fhir.epic.com/ och där fliken Documentation.

  Observera även att vi i denna anvisning lär dig s.k. standalone launch, dvs. din applikation lanseras utan tillgång till användargränssnittet för Apottis yrkespersoner (Hyperdrive), som är föremål för Epics begränsningar. När det är dags att bädda in din applikation i Apottis användargränssnitt för yrkespersoner eller i klientportalen Maisa får du ytterligare hjälp av Apotti.

   

   

  • Skapa din applikation.
  • Ange de FHIR/CDS Hooks-resurser som behövs för applikationen. Om du vet exakt vilka resurser du behöver, välj dem. Om du är osäker, välj alla.

   

  • Tryck på knappen ”Save & Ready for Sandbox” nere i rutan, så genererar tjänsten Client ID:n för både produktion och icke-produktion.

   

   

  • Om du vill kan du efter en teknisk fördröjning testa Client ID:t för icke-produktion mot Epics sandlåda. Observera att Epics sandlåda innehåller amerikanska modelldata som skiljer sig från Apottis finländska data.
  • När du vill gå till Apottis sandlåda (Apotti Online Sandbox), tryck på knappen ”Save & Ready for Production” och informera Apotti om ditt ”non-production” Client ID per e-post till ekosysteemi@apotti.fi. Notera att din applikations Client ID-rättigheter blir låsta i detta skede, dvs. om du i senare skede behöver göra preciseringar måste du skapa en ny applikation.
  • Be att Apotti laddar ner Client ID:t till Online Sandbox.
   • Skicka meddelandet ”Jag beställer nedladdning av Client ID till Apotti Online Sandbox” till ekosysteemi@apotti.fi.
   • Apotti laddar ner Client ID:t till sin egen sandlåda (Apotti Online Sandbox). Client ID:t aktiveras på en dag, ofta även snabbare. Du får en bekräftelse på detta till din egen e-postadress.
   • I ett senare skede kan du använda Epics App Market (vendorservices.epic.com) på önskad servicenivå och till önskat pris.
  • Skaffa patientens eller yrkespersonens användarnamn.

   

  Din applikation kan nu börja använda FHIR-gränssnitt i Apotti Online Sandbox. Efter detta fördjupar vi steg för steg det tekniska, innehållsmässiga och funktionella nätverkssamarbetet.

   

  Anvisningar för gott uppförande

  • Orsaka ingen onödig skada i Sandbox-databasen, även om den återställs regelbundet.
  • Orsaka inga denial-of-service-attacker mot Sandbox.
  • Bryt inte mot Apottis, Epics eller andra partners immateriella rättigheter
 • Bakgrundsinformation

  Apottis systemleverantör är Epic Systems och därför hämtas Client ID:t från adressen fhir.epic.com. FHIR-träning hjälper ekosystempartnerna att komma in på den globala Epic-marknaden.

  Apotti Online Sandbox är Apottisystemet med testdata som återspeglar det finländska hälsovårdssystemet, vilket innebär att experiment kan genomföras utan att äventyra klient- och patientsäkerheten.

  Apotti Online Sandbox omfattar inte bara primärvården och den specialiserade sjukvården, utan hela social- och hälsovårdssektorn och även socialvården. 

  • Tillgängliga FHIR-resurser och finländska profiler som lokaliserats av dem
   • Resurser som stöds av Epic: fhir.epic.com
   • Finländska profiler: fhir.fi
   • Därtill Epics egna Web Services samt traditionella HL7 V2 och CDA

   

  Olika startalternativ

   • Standalone launch (se instruktioner högst upp på denna sida)
    • Applikationen startar utanför Apottis professionella gränssnitt eller klientanvändargränssnitt.
   • Yrkespersonens EHR Launch – Hyperspace/Hyperdrive
    • Applikationen bäddas in i gränssnittet för yrkespersoner. Där ges applikationen önskad kontext när den startas.
    • Apotti erbjuder en mallapplikation av denna typ (webbläsargränssnitt JS/Angular, server Java/Spring).
    • För tillfället begränsar Apottis registergränser EHR Launch i Nyland. Exempel: En yrkesperson inom den specialiserade sjukvården (HUS) som är inloggad i Apottisystemet får inte söka patientens uppgifter inom primärhälsovården.
    • Epics IPR begränsar rätten att se Hyperspace.
   • Patient Facing Launch av patienten/klienten
    • Applikationen är inbäddad i klientportalen Maisa (MyChart), därtill DVV-autentisering (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata).
    • Från server till server.
    • Vi kommer att berätta mer om detta i fortsättningen.

Beställ Apottis nyhetsbrev