Apottis ekosystem visar vägen till tillväxt

Apottis ekosystem ger ekosystempartners en plats för utveckling

Det erbjuder nya samarbetsformer när det gäller att ta fram tjänster i ett IT-ekosystem för social- och hälsovården. Målsättningen är att främja ekosystempartners idéproduktion, pilotering och även fullskalig kommersialisering. Tack vare nya realtidsdata som kan utnyttjas på nya sätt bidrar Apottis ekosystem till att skapa bättre tjänster.

Som ekosystempartners söks främst sådana aktörer inom eHealth, eWellness och socialvård som producerar data och behöver nya data. Vårt mål är att skapa en snabb och iterativ kultur för testning och bygga upp en trygg testmiljö i en online sandbox där företagen kan testa sina tjänster med fiktiva finländska patientdata.

Apottis ekosystem förenar social- och hälsovården på ett helt nytt sätt. Apotti är det första gemensamma klient- och patientdatasystemet för social- och hälsovården i hela världen. Aktörerna i Apottis ekosystem kan förena sina krafter och tillsammans bygga nya tidens social- och hälsovårdstjänster.

Apottis ekosystem erbjuder också möjligheter att i unik skala nå både klienter och yrkespersoner inom social- och hälsovården såväl i Finland som internationellt. Datasystemet Epic, som utgör kärnan i Apotti, används i toppsjukhus runtom i världen.

Apottisystemets modulära struktur för samman nationella tjänster, såsom Kanta, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och den nationella servicearkitekturen Informationsleden, och bildar således ett smidigt verksamhetsnätverk. Ekosystemets tjänster utvecklas så att de stöder och kompletterar varandra i samarbete med Apottis klient- och ägarorganisationer.

Tveka inte att ta kontakt!
ekosysteemi@apotti.fi

Beställ Apottis nyhetsbrev