Apottis ekosystem

 

Apottis ekosystem i ett nötskal

 

Apottis ekosystem erbjuder moderna samarbetsformer för att bygga tjänsterna i ett IT-ekosystem för social- och hälsovård. Vi vill främja såväl idéer och pilotering som fullödig kommersialisering. I Apottis ekosystem kan tjänsterna bli bättre med hjälp av nya realtidsdata som kan användas på nya sätt.

 

”En bra och intressant tjänst kan i Apottis ekosystem växa till sin fulla potential!”

 

Till vårt team söker vi i synnerhet sådana aktörer från eHealth-, eWellness- och socialvårdsbranscherna som producerar data och behöver nya data. Vårt mål är att skapa en snabb och iterativ innovationskultur.

Apottis ekosystem förenar social- och hälsovården på ett helt nytt sätt. Apotti är det första gemensamma datasystemet för social- och hälsovård i världen. På samma sätt kan aktörerna i Apottis ekosystem förena sina krafter och tillsammans bygga moderna social- och hälsovårdstjänster.

Vi erbjuder också möjligheter att i unik skala nå både klienter och yrkespersoner inom social- och hälsovård – först i Finland och därefter internationellt. Kärnan i Apotti är datasystemet Epic, ett redskap som olika toppsjukhus redan nu använder på olika håll i världen.

Apottis modulära helhet sammanför nationella tjänster med andra system som i stor utsträckning används på annat håll i Finland och bildar på så sätt ett smidigt verksamhetsnätverk. Vi interagerar med nya serviceproducenter: Ekosystemets tjänster utvecklas så att de stöder och kompletterar varandra.

 

Tveka inte att ta kontakt!
ekosysteemi@apotti.fi