På apotti utvecklar vi vår kultur alla tillsammans

Vi utvecklar kontinuerligt vår kultur

På Apotti kan du utöver ditt egentliga jobb även vara med i olika aktiveteter, till exempel delta i en Green Office-arbetsgrupp eller bli en av våra förändringsagenter. Förändringsagenterna är en grupp Apottianställda som representerar olika delar av organisationen. De deltar i och uppmuntrar även andra att delta i att ta fram innovativa lösningar som kan implementeras i den ordinarie verksamheten. Förändringsagenterna har varit med om att planera våra gemensamma spelregler och ordnat olika workshoppar för att utveckla vår kultur. Alla som jobbar hos oss kan ansöka om att bli agenter.

Vi är med hjälp av SAFe-modellen på väg mot ett agilare och smidigare Apotti – vårt mål är att skapa en lärande organisation där individen och teamet får större möjligheter att fatta beslut och leda sitt arbete. Vi vill även öka genomskinligheten i verksamheten och ledningen. Vi utvecklar våra arbetssätt för att höja trivseln på arbetsplatsen, uppnå bättre kvalitet tack vare den agila modellen och skapa snabbare och effektivare tjänster för våra klienter, vilket i sin tur ökar klienternas tillfredsställelse.

Beställ Apottis nyhetsbrev