På apotti utvecklar vi vår kultur alla tillsammans

Apottikulturen skapar vi alla tillsammans

Vi vill göra Apotti till en arbetsplats där vi alla trivs, där var och en får växa och utvecklas och utmana sig själv i arbetet. Vi möter varandra som individer och respekterar vars och ens egna värderingar. Nöjda människor är en av Apottis värderingar.

Kulturen skapas av oss alla tillsammans och därför uppmuntrar vi Apottianställda att vara med om att ta fram nya idéer och lösningar och implementera dem i den ordinarie verksamheten. Vi värdesätter meningsfullt arbete, gemensam problemlösning och god sammanhållning. Tillsammans skapar vi en sammansvetsad arbetsgemenskap där var och en får uppleva glädjen i att lyckas med sina uppgifter.

Vår verksamhet är organiserad enligt SAFe-ramverket. Vi eftersträvar en agil arbetsgemenskap där teamen får större beslutanderätt, ökad självstyrning och bättre möjligheter till lärande och utveckling. Centrala mål för vår verksamhet är att höja arbetstillfredsställelsen ytterligare, skapa snabbare tjänster för våra klienter, öka kvaliteten och effektiviteten och tack vare dessa uppnå en bättre kundnöjdhet.

Beställ Apottis nyhetsbrev