Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen apotti.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande sammanställdes 30.9.2020 och gäller webbplatsen www.apotti.fi som förnyades 5.10.2020.

Webbplatsen apotti.fi ägs av Oy Apotti Ab. Apottis ägarorganisationer åtar sig att göra webbplatsen tillgänglig i enlighet med EU-direktivet om tillgänglighet och lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Oy Apotti Ab:s nya webbsidor har uppdaterats för att uppfylla A- & AA-kraven. Den förnyade webbplatsen som uppfyller tillgänglighetskraven publicerades 5.10.2020.

Tillgänglighetsstatusen bygger på en självbedömning av Heku-gruppen/Barabra som utfört de korrigerande åtgärderna och Oy Apotti Ab. En utomstående expertorganisation kommer att bedöma webbplatsens tillgänglighetsstatus under 2021.

Webbplatsens tillgänglighetsstatus

Webbplatsen uppfyller de kritiska A- & AA-kraven.

Har du lagt märke till någon tillgänglighetsbrist på vår webbplats? Hör av dig i så fall. Vi ska göra vårt bästa för att rätta till saken.

Meddela om eventuella brister per e-post: apotti@apotti.fi eller via webbplatsens Ta kontakt-blankett på www.apotti.fi/sv/ta kontakt. Vi lovar att svara dig så fort som möjligt och senast inom 14 arbetsdagar.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ge först respons till oss som upprätthåller webbplatsen. Om du inte är nöjd med svaret du fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverkets webbplats finns närmare anvisningar om hur man gör anmälan och hur ärendet behandlas: https://www.tillganglighetskrav.fi/dina-rattigheter.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för webbtillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi/
webbtillganglighet@rfv.fi
telefon 0295 016 000 (växel)

Apottis ägarorganisationer förbinder sig att kontinuerligt utveckla webbplatsens tillgänglighet och användarvänlighet. Tillgänglighet är en viktig del av jämlikheten i samhället.

Beställ Apottis nyhetsbrev