Vi producerar effektiva datasystemstjänster inom social- och hälsovården för våra ägare.

Oy Apotti Ab:s ägare

Oy Apotti Ab ägs av HUS Helsingfors universitetssjukhus samt av Helsingfors, Vanda, Kyrkslätt, Grankulla, Kervo, Tusby, Lovisa, Ingå och Sjundeå.

Hannu Välimäki

Verkställande direktör
tfn +358 40 196 6311
hannu.valimaki(at)apotti.fi

Heikki Onnela

CMSIO
tfn +358 44 374 0474
heikki.onnela(at)apotti.fi

Ulla Kuukka

Direktör för klientupplevelse
tfn +358 40 772 5357
ulla.kuukka(at)apotti.fi

Anna Karjalainen

Direktör för kommunikation och samhällsrelationer
tfn +358 40 617 6131
anna.karjalainen(at)apotti.fi

Mika Honkanen

IT-direktör
tfn +358 40 517 0050
mika.honkanen(at)apotti.fi

Jaakko Asplund

Utvecklingsdirektör
tfn +358 40 531 0312
jaakko.asplund(at)apotti.fi

Hannu Laitinen

Förvaltningsdirektör
tfn +358 50 574 1690
hannu.laitinen(at)apotti.fi

Jukka Karjunen

Systemutvecklingsdirektör
tfn +358 50 434 7496
jukka.karjunen(at)apotti.fi

Marjo Berglund

Styrelsens ordförande
Kvestor
Helsingfors universitet
tfn 358 400 812 538
marjo.berglund(at)helsinki.fi

Anne Karikumpu

Vice ordförande
förvaltningsdirektör, HUS Diagnostikcentrum

Seppo Heinonen

direktör för verksamhetsområde
HUCS Kvinnosjukdomar och förlossningar

Marja-Leena Rinkineva

näringslivsdirektör
Helsingfors stad

Kirsi Rontu

Stadsdirektör
Kervo stad

Minna Sevón

direktör för ekonomiservicecentralen
Vanda stad

Jukka Toivonen

verkställande direktör för Vanda Energi Ab
Vanda stad

Beställ Apottis nyhetsbrev