Vi producerar effektiva datasystemstjänster inom social- och hälsovården för våra ägare.

Oy Apotti Ab:s ägare

Oy Apotti Ab ägs sedan 1.1.2023 av HUS-koncernen, Helsingfors stad, Vanda och Kervo välfärdsområde  samt Östra, Västra och Mellersta Nylands välfärdsområden.

Hannu Välimäki

Verkställande direktör
hannu.valimaki(at)apotti.fi

Heikki Onnela

CMSIO
heikki.onnela(at)apotti.fi

Ulla Kuukka

Direktör för klientupplevelse
ulla.kuukka(at)apotti.fi

Anna Karjalainen

Direktör för kommunikation och samhällsrelationer
anna.karjalainen(at)apotti.fi

Mika Honkanen

IT-direktör
mika.honkanen(at)apotti.fi

Jaakko Asplund

Utvecklingsdirektör
jaakko.asplund(at)apotti.fi

Mari Leiste

Ekonomidirektör
mari.leiste(at)apotti.fi

Jukka Karjunen

Systemutvecklingsdirektör
jukka.karjunen(at)apotti.fi

Taru Heikkinen

Administrativ företrädare för personalen
taru.heikkinen(at)apotti.fi

Saku Meskanen

Administrativ företrädare för personalen
saku.meskanen(at)apotti.fi

Juho Malmberg

Styrelsens ordförande

Matti Bergendahl

Vice ordförande
Verkställande direktör, HUS

Timo Aronkytö

direktör
Vanda och Kervo välfärdsområde

Jari Collin

CTO
Telia Finland Oyj

Juha Jolkkonen

Sektorchef, social- och hälsovårdssektorn
Helsingfors stad

Veli-Pekka Puurunen

Administrativ överläkare
Västra Nylands välfärdsområde

Hannu Välimäki

Verkställande direktör
Oy Apotti ab

Kaija Sellman

Operativ direktör
Tosibox Oy

Jaakko Asplund

Utvecklingsdirektör
Oy Apotti Ab

Beställ Apottis nyhetsbrev