Vi producerar effektiva datasystemstjänster inom social- och hälsovården för våra ägare.

Oy Apotti Ab:s ägare

Oy Apotti Ab ägs av HUS Helsingfors universitetssjukhus samt av Helsingfors, Vanda, Kyrkslätt, Grankulla, Kervo, Tusby, Lovisa, Ingå och Sjundeå.

Hannu Välimäki

verkställande direktör
tfn +358 40 196 6311
hannu.valimaki@apotti.fi

Lassi Lindblom

projektdirektör
tfn +358 50 581 7187
lassi.lindblom@apotti.fi

Noora von Fieandt

direktör, Systemutveckling och stöd
tfn +358 50 4279328
noora.vonfieandt@apotti.fi

Heikki Onnela

CMSIO, produktutvecklingsdirektör
tfn +358 44 374 0474
heikki.onnela@apotti.fi

Jaakko Asplund

direktör, Kundrelationer och portföljhantering
tfn +358 40 531 0312
jaakko.asplund@apotti.fi

Anna Karjalainen

kommunikationsdirektör
tfn +358 40 617 6131
anna.karjalainen@apotti.fi

Mika Honkanen

IT-direktör
tfn +358 40 517 0050
mika.honkanen@apotti.fi

Anselmi Leustu

direktör, Gemensamma systemtjänster
tfn +358 40 184 5866
anselmi.leustu@apotti.fi

Hannu Laitinen

förvaltnings- och utvecklingsdirektör
tfn +358 50 574 1690
hannu.laitinen@apotti.fi

Marjo Berglund

Styrelsens ordförande
Kvestor
Helsingfors universitet
tfn 358 400 812 538
marjo.berglund@helsinki.fi

Anne Karikumpu

Vice ordförande
förvaltningsdirektör, HUS Diagnostikcentrum

Seppo Heinonen

direktör för verksamhetsområde
HUCS Kvinnosjukdomar och förlossningar

Jaana Koskela

tf vård- och omsorgsdirektör,
sektordirektör för vård- och omsorgssektorn
Kyrkslätts kommun

Markus Paananen

direktör för hälsotjänster
Kervo stad

Marja-Leena Rinkineva

näringslivsdirektör
Helsingfors stad

Minna Sevón

direktör för ekonomiservicecentralen
Vanda stad

Jukka Toivonen

verkställande direktör för Vanda Energi Ab
Vanda stad

Beställ Apottis nyhetsbrev