Sote-sektorin haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan myös tekoälyratkaisuja

14.12.2023 Blogitekoäly

Sosiaali- ja terveydenhuoltomme on pinteessä. Käytettävissä olevat resurssit ovat liian pienet suhteessa asiakkaiden ja potilaiden tarpeisiin, sote-ammattilaisia ei ole riittävästi ja tulevaisuudessa tilanteen odotetaan hankaloituvan entisestään. Erilaisiin tekoälyratkaisuihin, kuten suuriin kielimalleihin (kuten ChatGPT), liittyy suuria odotuksia.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotissa on sisäänrakennettu kyvykkyys hyödyntää tekoälytekniikoita. Järjestelmätoimittajamme Epic Systems on panostanut todella voimakkaasti tekoälykehitykseen ja mm. solminut strategisen kehityskumppanuuden Microsoftin kanssa.

Ensimmäiset tekoälysovellukset ovat jo käytössä Yhdysvalloissa ja Euroopassa Hollannissa, ja kehitys etenee kovalla vauhdilla. Kansainvälisen yhteistyön kautta varmistamme, että pääsemme täysimääräisesti hyödyntämään maailmalla tehtävää kehitystä.

Myös Apotti valmistautuu ottamaan käyttöön sote-ammattilaisten työtä helpottavia, tekoälypohjaisia ratkaisuja: olemme parhaillaan luomassa tiekarttaa etenemiselle. Hyödyksi on myös Apotti-järjestelmän laaja, rakenteinen datapohja. Jotta esimerkiksi kielimallien tuottama materiaali olisi luotettavampaa ja käytännön kliinisen työn kannalta hyödyllistä, on tärkeää kyetä hyödyntämään käytössä olevaa runsasta hyvälaatuista, rakenteista dataa kielimallille annettavassa kehotteessa.

Miten tekoäly voi auttaa sote-ammattilaista?

Olemme Apotissa tunnistaneet useita kohtia, joissa tekoäly ja esimerkiksi suuret kielimallit voivat tehostaa sote-ammattilaisten työtä. Uskon, että nämä ratkaisut voivat merkittävästi keventää sote-ammattilaisten työtaakkaa ja lisätä käyttäjätyytyväisyyttä.

Todennäköisesti ensimmäisiä tekoälysovelluksia tulevat olemaan tekoälyn generoimat, asiakkaille ja potilaille suunnatut viestit, jotka sote-ammattilainen tarkastaa ja joko hyväksyy sellaisenaan tai muokkaa. Tämä ratkaisu on jo käytössä Hollannissa, Epic-järjestelmää käyttävässä UMCG-sairaalassa. Sote-ammattilaisten työtä helpottava ratkaisu olisi myös tekoälyn tuottama tilannekuvatiivistelmä, jossa vedetään yhteen esimerkiksi potilaan tilanne edellisen vastaanottokäynnin jälkeen.

Yhdysvalloissa on jo käytössä eräänlainen ”digitaalinen sihteeri”, joka luo vastaanottokäynnillä lääkärin ja potilaan käymästä keskustelusta potilaskertomusmerkinnän. Tämä vähentää merkittävästi lääkärin kirjaamistyötä ja toisaalta vahvistaa lääkärin ja potilaan vuorovaikutusta vapauttamalla aikaa aidolle kohtaamiselle. Selvitämme, miten voisimme soveltaa tätä suomenkielisessä ympäristössä.

Ihmisellä tulee aina olla viimeinen sana

Tekoälyyn liittyy myös runsaasti eettisiä ja juridisia kysymyksiä. Meillä Apotissa esimerkiksi tekoälykokonaisuuden tietosuojavaikutusten arviointi on keskeinen osa prosessia. On tärkeää huomata, ettei tekoäly tee ratkaisuja ihmisen puolesta: ammattilaisen tehtävänä on hyväksyä, tarkistaa ja varmistaa ehdotusten oikeellisuus. Viimeinen sana on aina ihmisellä.

Olemme kaikki uuden edessä tekoälyn suhteen. Tarvitaan runsaasti lisää ymmärrystä, viisasta sääntelyä ja ennakkoluulottomia kokeiluja. Epävarmuustekijöistä huolimatta tekoäly näyttää sote-näkökulmasta suurelta mahdollisuudelta: se voi helpottaa merkittävästi sote-ammattilaisten työtä esimerkiksi rutiiniluontoisissa tehtävissä.

Juho Parkkola

Kirjoittaja työskentelee Apotissa johtavana asiantuntijana. Taustaltaan hän on terveydenhuollon erikoislääkäri.

Tilaa Apotin uutiskirje