Onko maailma valmis vuonna 2017?

30.1.2015 Blogi

Blogin kirjoittamista aloitellessa tuli mieleen kokoukseen osallistujan kommentti toissa viikolta, ”Maailman lienee tarkoitus tulla valmiiksi vuonna 2017.” Tuo vuosiluku kieltämättä vilahtelee puheessa toistuvasti, niin hanketoimistossa kuin sidosryhmien kanssa toimiessa. Ainakin sote-maailmassa tuo vuosi tulee olemaan isojen tapahtumien aikaa: sote-laki astuu voimaan, uusi lastensairaala valmistuu, Kansallinen sosiaalihuollon asiakastietovaranto (KanSa) otetaan käyttöön, perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan ja myös Apotin ensimmäiset käyttöönotot tapahtuvat.

Omahoidon merkitys korostuu

Sosiaalihuollon toimintaa ohjaava lainsäädäntö on nyt jo reagoinut yhteiskunnan muutoksiin muun muassa sosiaalihuoltolain sekä kuntouttavaa työtoimintaa ja vammaispalveluja säätelevien lakien muutoksilla. Uutena lakina sosiaalihuollon kentälle on tullut laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista, joka yhtenäistää sosiaalihuollon asiakasasiakirjoihin kirjaamista, niiden säilyttämistä ja muuta käsittelyä sekä mahdollistaa asiakirjojen sähköisen käsittelyn. Laissa on otettu myös varovaisia askelia sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen yhteiskäytön suuntaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusten tavoitteina ovat esimerkiksi omahoidon ja -palveluiden kehittäminen, palvelurakenteen keventyminen, eheä ja yhtenäinen asiakas- ja potilastieto, tiedon hyödyntäminen sekä sujuvat hoito- ja palveluketjut. Näissä onnistuminen edellyttää uudenlaista ajattelua ja rohkeita muutoksia toimintatavoissa sekä muutosta tukevia tietojärjestelmiä. Asiakas- ja potilastietojärjestelmille muutokset ovat haaste, mutta ennen kaikkea mahdollisuus niiden valjastamiseen aitoon asiakas- ja potilaslähtöiseen palveluun.

Tietojärjestelmä ei ole peikko

Sosiaalityössä on taipumus ymmärtää ja käyttää tietojärjestelmää vain työläänä kirjaamisen välineenä, joka vie aikaa asiakastyöltä. Tietojärjestelmien toimintaa ohjaavat elementit ovat jääneet vieraiksi ja niiden on jopa pelätty kaventavan sosiaalityöntekijän yksilöllistä työotetta ja määrittelevän liikaa tapaa, jolla työtä tehdään. Näinhän se ei ole, vaan antamalla tietojärjestelmän tehdä se, mihin se parhaimmillaan pystyy, vapautetaan ammattilaisen aikaa kohtavaan ja innovatiiviseen asiakastyöhön.

Entä jos?

Mitä, jos tietojärjestelmä muistuttaisi sosiaalityöntekijää ja asiakasta suunnitelman arvioinnista, hakisi suunnitelmaan asianosaisten kalenterista yhteisen vapaan ajan ja tekisi siitä aikaehdotuksen tai tekisi automaattisesti päätösehdotuksia asiakkaan suunitelmaan kirjatuista palveluista? Entäpä, jos voisimmekin määrittää järjestelmään säännöt, joiden avulla se tunnistaa lastensuojeluilmoituksen käsittelyn vaiheen ja tekee älykkäitä hakuja lapsen ja perheen sosiaali- ja terveydenhuollon tietoihin. Mitä, jos asiakas voisi portaaliyhteyden avulla tehdä itsearviointeja tilanteestaan prosessin eri vaiheissa ja ottaa pikakeskusteluyhteyden omatyöntekijäänsä?

Entäpä, jos esimiehen näytöllä olisi aina ajantasainen ja havainnollinen tieto tiimin työtilanteesta, kuormituksesta ja asiakasprosessien etenemisestä, ja ammattilainen voisi seurata omien asiakkaidensa palveluprosessien vaihetta ja sitä, miten he ovat hyötyneet saamistaan palveluista. Entä, jos järjestelmä autopilotoisi ammattilaisen läpi erilaisten juridisten, hallinnollisten ym. velvoitteiden monimutkaisten prosessien, muistuttaisi tarvittavasta dokumentoinnista, huolehtisi tiedoksiantojen toimeenpanosta ja vaadittavien tilasto- ja seurantatietojen tallentumisesta päivittäisen kirjaamisen ohessa? Entäpä, jos järjestelmä räätälöisi ammattilaisen työpöydän, toisi siihen olennaiset työkalut ja näkymät organisaation määrittelemien oletusten tai ammattilaisen omien mieltymysten mukaisesti?

Kaikki nämä ja paljon muuta ovat mahdollisia nykyaikaisissa tietojärjestelmissä.  Maailma ei liene valmis vuonna 2017, eikä tuo vuosi ole Apotillekaan maali, vaan välietappi. Apotti on valmis mukautumaan muuttuvan maailman haasteisiin ja asiakkaiden uusiin innovatiivisiin toimintatapoihin.

 

Piritta Wartiainen
erityisasiantuntija, sosiaalitoimi

Veli-Pekka Lehtonen
toiminnan kehittämispäällikkö, sosiaalitoimi

 

Tilaa Apotin uutiskirje