Myönteistä muutosta hoitajan työhön

30.5.2013 Blogi

Kaikista käytössä olevista sähköisistä potilastietojärjestelmistä huolimatta suurin osa hoitajista kulkee edelleen paperi taskussa. Paperiin merkitään kaikki tärkeät asiat ja tehtävät: mitä tehdään kullekin potilaalle ja mihinkin aikaan. Samoin siihen kirjataan potilaasta otetut mittaustulokset, annetut lääkkeet, niiden antoajat jne. Paperin merkinnät kopioidaan myöhemmin käsin sähköiseen potilaskertomukseen.

Uudet potilastietojärjestelmät muuttavat tilannetta. Tulevaisuudessa hoitajat kulkevat osastolla tablettitietokone tai älypuhelin taskussa, tai kiertokärry mukanaan. Laitteesta he näkevät listan heille kuuluvista töistä ja tehtävistä.

Kun hoitaja antaa lääkettä potilaalle, hän klikkaa lääkkeen annetuksi tai viivakoodintunnistajalla lukee sekä potilaan että lääkkeen viivakoodit. Merkintä menee suoraan potilaskertomukseen. Samoin potilaasta otetut mittaustulokset menevät suoraan mittauslaitteesta potilaskertomukseen tai ne voidaan kirjata mobiililaitteen avulla osaksi potilaskertomusta. Näin asiat kirjataan vain kertaalleen.

Muistutukset helpottavat muistitaakkaa

Itse tehtävälista muodostuu ohjelmasta tulevista herätteistä, lääkärin määräyksistä, potilaalle menevästä lääkityksestä tai potilastietojärjestelmän sisään rakennetuista päättelysäännöistä. Hoitajien muistin varassa ei enää ole niin paljon. Ohjelma voi ehdottaa esimerkiksi potilaan kääntämistä tietyin väliajoin, jotta vältytään painehaavoilta. Samoin ohjelma voi antaa tehtäväksi potilasta koskevan kyselyn täyttämisen osana hyvän hoidon protokollaa.

Vastaanottojen hoitajat ja lääkärit kommunikoivat jatkossa osittain tietokoneen välityksellä. Potilaille/asiakkaille tulee entistä enemmän mahdollisuuksia olla yhteydessä terveydenhuollon ammattilaisiin ja päinvastoin. Esimerkiksi potilaan laboratoriotulokset lähetetään hänelle suoraan eikä niitä tarvitse enää erikseen ilmoittaa puhelimella. Jos tulosarvot poikkeavat normaalista, järjestelmään laitetaan heti merkintä jatkotoimenpiteistä. Potilas saa itse tehdä jopa tiettyjä ajanvarauksia.

Hoidon laatu paranee

Edistyneemmät potilastietojärjestelmät mahdollistavat Käypä hoito -suositusten hyväksikäytön. Ne voivat olla pohjana hoidon toteutuksessa. Samoin yksiköiden omia hoitoprotokollia voidaan rakentaa järjestelmän sisälle, jolloin ohjelma ehdottaa protokollan mukaisia tutkimuksia ja lääkityksiä automaattisesti. Potilaiden saaman hoidon laatu paranee ja kaikki potilaat saavat tasalaatuisen hoidon.

Apotti-hankkeen yhtenä tavoitteena on saada käytettävyydeltään hyvä järjestelmä. Uskon, että näin tulee myös käymään. Tulevaisuudessa esimerkiksi kirjaamiseen kulutettu aika tulee vähenemään jasäästyneen ajan voimme käyttää suoriin potilaskontakteihin.

Tällä hetkellä käytössä olevat potilastietojärjestelmät ovat kuin karttoja, joihin tietoa tallennetaan ja joista sitä voidaan etsiä ja katsella. Apotti-hankkeen myötä hankittava järjestelmä taas on kuin navigaattori, joka sisältää tiedon lisäksi päättelysääntöjä käyttäjän neuvomiseen ja ohjaamiseen.

 

Sirkka Häkkinen
Projektipäällikkö, hoitotyö, erikoissairaanhoito
TtM, sh

 

Tilaa Apotin uutiskirje