Maisa valmistaa sekä asiakkaita että ammattilaisia sosiaalihuollon Kantaan siirtymiseen

22.8.2022 BlogiMaisa

Sosiaalihuollon kirjaukset tulevat siirtymään näillä näkyminen Kantaan aikaisintaan vuoden 2024 alussa. Apotti-järjestelmän asiakasportaali Maisa antaa hyvää harjoitusta siihen, mitä Kanta tuo tulevaisuudessa tullessaan kaikille sosiaalialan ammattilaisille.

Apotti-järjestelmä on rakennettu THL:n tekemien Kanta-määritysten mukaisesti tätä siirtymää silmällä pitäen. Määrittelyt eivät useimmiten kohtaa organisaatioiden rakenteita ja tästä seuraa hämmennystä. Kokemukseni mukaan ammattilaisten toimenpiteitä ja kirjaamista mietitään raportoinnin, lainsäädännön ja usein myös helppouden kautta.

Unholaan saattaa jäädä se, miten kaikki näyttäytyy asiakkaalle. Maisa, kuten myös tuleva sosiaalihuollon Kanta, tuovat sosiaalityön dokumentaation nopeammin ja helpommin asiakkaan saataville.

Asiakas oman tietonsa omistajana vaikuttaa kirjaamisen tapaan

Tuleva muutos korostaa sitä, että asiakas omistaa omat asiansa ja asiakirjansa. Maisaa käyttävät asiakkaat näkevät ammattilaisten heistä ja heidän tilanteestaan tekemät kirjaukset melko reaaliaikaisesti. Se, ettei asiakkaan tarvitse erikseen pyytää itsestään tehtyjä dokumentteja, vaan ne annetaan hänen saatavilleen automaattisesti, on suuri toiminnanmuutos. Byrokratia tietopyyntöjen osalta on vähentynyt ja vähenee entisestään, mitä pidempään Apottia käytetään.

Mahdollisuus tarkastella dokumentaatiota Maisan kautta on vaikuttanut kirjaamisen tapaan monin eri tavoin: ammattilaiset miettivät kirjaamisetiikkaa, käytettyä kieltä sekä miten nopeasti dokumentin voi asiakkaan Maisaan antaa mennä. Pitää myös miettiä, kenelle kirjaa – toiselle ammattilaiselle, asiakkaalle vai mahdollisesti juristille.

Pohdinnan paikka on myös se, millaisessa tilanteessa kirjataan. Tapahtuuko kirjaaminen yhteistuumin asiakkaan kanssa vai yllättäen ilmitullutta väkivaltaepäilyä selvittäessä. Erityisesti kirjattaessa lapselle, tulee kirjaamista miettiä monesta eri näkökulmasta ja tähän liittyviä pohdintoja ammattilaiset kertovat käyvänsä melkein päivittäin.

Ammattilaisten toimenpiteet näkyvät asiakkaalle asti

Kun Apotti-järjestelmässä tekee jotain, se tulee näkymään asiakkaalla Kannassa siten, miten ammattilainen on asioita järjestelmässä tehnyt. Tai jättänyt tekemättä. Ammattilaisen toimenpiteet näkyvät myös Maisassa ja Maisa on kanava, jota kautta asiakkaisiin voidaan olla yhteydessä. Sosiaalihuollossa on myös paljon tärkeitä dokumentteja, jotka ammattilaisen on jaettava asiakkaalle Maisaan.

Maisassa dokumenttien ryhmittely tapahtuu dokumentin mukaisesti; kaikki päätökset löytyvät samasta paikasta, suunnitelmat omastaan. Näin huolimatta siitä, ovatko ne tehty esimerkiksi vammaispalveluissa vai lastensuojelussa. Kannassa ryhmittely perustuu palvelutehtäviin, eli vammaispalveluissa tehdyt kaikki dokumentit löytyvät vammaispalveluiden alta. Lastensuojelun vastaavat omasta paikastaan. Vaikka ryhmittelylogiikka on eri, niin isossa kuvassa perusajatus on kuitenkin sama; dokumentit ovat viivytyksettä asiakkaan saatavilla vuorokauden ajasta riippumatta.

Tulevaisuudessa on itsestään selvää, että asiakkailla on käytössään heitä itseään koskeva dokumentaatio. Tätä tullaan myös ammattilaisilta vaatimaan ja odottamaan. Maisaan jaettava asiakastieto on hyvää harjoitusta tähän. Apottia käyttävät ammattilaiset ovat siis askeleen muita edellä, kun Kantaan siirtymisen aika tulee.

Blogin kirjoittaja on Apotin kehittämispäällikkö Irene Juva.

Tilaa Apotin uutiskirje