Maisa helpottaa yhteydenpitoa sosiaalihuollon palveluissa

10.5.2023 Apotti-kokemuksiaMaisa

Sosiaalitoimen työtehtävissä asiakkaiden kohtaaminen on työn ydin, mutta nykyään Apotti-järjestelmä ja sähköinen allekirjoitus mahdollistavat esimerkiksi kirjausten ja päätösten tekemisen paikasta riippumatta. Tietoturvallinen Maisa-asiakasportaali tekee yhteydenpidon asiakkaille helpommaksi.

Sosiaaliohjaaja Camilla Häggström on työskennellyt Kauniaisten sosiaalitoimessa vuodesta 2019 muun muassa maahanmuuttajien sosiaaliohjauksen ja omaishoidon parissa. Tällä hetkellä hänen tehtäväkenttäänsä kuuluu aikuissosiaalityö ja omaishoito. Apotti-järjestelmää ja siihen kuuluvaa asiakasportaali Maisaa hän on käyttänyt marraskuusta 2021 lähtien.

Sosiaalihuollon arjessa digitalisaatio ja monipuoliset tietojärjestelmät sujuvoittavat työtä.

– Aiemmin esimerkiksi huoli-ilmoitukset tulostettiin joka aamu, ja jos joku oli pois töistä, ilmoitukset saatettiin saada viiveellä. Nykyään ne saadaan sähköisinä koko tiimille, joten asioita pystytään edistämään heti.

– Yleisesti ottaen olen tykännyt käyttää Apottia. Kaikessa on kuitenkin hyvät ja huonot puolensa, ja välillä on ollut haasteita esimerkiksi tilastoinnin kanssa, Häggström kertoo. – On kätevää, että kaikki on samassa järjestelmässä. Esimerkiksi ajanvaraukset tai -peruutukset jäävät sekä asiakkaalle että meille näkyviin eikä tarvitse erikseen kirjata mitään.

Maisa sujuvoittaa viestintää

Sosiaalitoimessa tietosuoja on luonnollisesti erittäin tärkeä. Monet asiakkaat ovatkin ottaneet tietoturvallisen Maisan käyttöön Häggströmin tai hänen kollegoidensa kannustamana. Aiemmin yhteydenottoja saattoi tulla sähköpostilla tai WhatsAppilla, jotka eivät ole turvallisia kanavia.

– Nykyisin jos asiakas lähettää minulle vaikka tekstiviestin, vastaan hänelle, että olen laittanut sinulle viestiä Maisan kautta. Kannustan kaikkia ottamaan Maisan käyttöön, koska se helpottaa kommunikointia puolin ja toisin ja on turvallinen. Asiakas voi ottaa meihin yhteyttä, tehdä hakemuksia ja lukea päätöksiä Maisan kautta, se on kätevää ja nopeaa. Reagoimme hyvin nopeasti Maisa-viesteihin, kiireelliset asiat voidaan päättää jopa parissa tunnissa. Maisa on terveyspuolella toiminut hyvin, niin miksei se toimisi meilläkin, Häggström hymyilee.

Kehitysideoitakin häneltä löytyy.

– Puheviestimahdollisuus voisi olla Maisaan hyvä lisä. Kaikki eivät osaa kirjoittaa, ainakaan suomeksi. Joku saattaa osata puhua auttavasti suomea mutta ei kirjoittaa, joten puheviestin kautta yhteydenotto olisi helpompaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiiviimpi yhteistyö toiveissa

Häggström näkee, että Apotti-järjestelmä helpottaa toimimista esimerkiksi kuntoutusasiakkaiden hoitamisessa, kun kirjaukset ovat nähtävissä sekä sosiaali- että terveydenhuollon puolella. Toistaiseksi kuitenkin lainsäädäntö rajoittaa voimakkaasti tietojen hyödyntämistä.

– Sosiaalitoimessa on keskeistä pystyä näkemään asiakkaan kokonaistilanne ja tärkeintä olisi mennä aina asiakas edellä. Asiakkaat eivät välttämättä osaa tehdä luvitusta tietojen käytöstä. Kokemukseni mukaan erityisesti ikäihmisillä ja huonosti suomen kieltä osaavilla voi olla tässä haastetta.

Etätyö mahdolliseksi järjestelmien avulla

Apotti-järjestelmä, Maisa-asiakasportaali ja sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto ovat mahdollistaneet myös etätyön tekemisen.

– Etäpalvelut eivät sovi kaikkeen, asiakkaan pitää saada palvelua myös kasvokkain. Vaikka suurin osa ajasta tehdäänkin läsnätyötä ja kohdataan asiakkaita, meistä monet tekevät kirjauksia ja päätöksiä kotona, missä on parempi työrauha kuin avokonttorissa. Tämä on nyt mahdollista, kun käytössä on siihen soveltuva järjestelmä ja sähköinen allekirjoitus.

Häggströmin mielestä asiakkaille pitää olla tarjolla myös digipalveluita.

– Asiakkaiden pitää saada yhteys myös ilman puhelimessa jonotusta tai paikan päälle tulemista. Tämä varmasti korostuu isommissa kunnissa, joissa volyymit ovat suuremmat. Meillä on niin pieni kunta ja pienet asiakasmäärät, että asiakas saa ovelle saapuessaan palvelun lähes aina heti. Lisäksi Maisa mahdollistaa asioiden hoitamisen nopeasti ja turvallisesti mistä tahansa.

Assi Rinnetmäki

Työskentelee viestintäasiantuntijana keskittyen ensisijaisesti ulkoiseen ja asiakasviestintään. Sote-alan viestintä erityisen lähellä sydäntä.
Innostuu helposti, rakastaa talviuintia, laulamista ja kirjoja.

Tilaa Apotin uutiskirje