Helsingin etsivä lähityö tavoittaa asiakkaat – jopa toivon tuolla puolen

12.10.2023 Apotti-kokemuksiaMaisa

Helsingin kaupungissa toimivat etsivän lähityön tiimit pyrkivät tarjoamaan apua kaupungin asukkaille, jotka saattavat olla vaikeasti tavoitettavissa perinteisissä sosiaalipalveluissa. Apotin Maisa-sovelluksesta löytyy tärkeä ominaisuus etsivän lähityön tueksi.

Sanja Karlsson ja Janne Leskinen ovat Pohjois-Helsinkiin keskittyvän Etsivän lähityön tiimi. Etsivä lähityö on sosiaalityön muoto, jossa sosiaalityöntekijät jalkautuvat kaupunkiympäristöön etsimään ja kohtaamaan asiakkaita, joita palvelut eivät muuten tavoittaisi. Lämpimänä syyskuun aamuna kaksikon kenttätyö alkaa heti Malmin virastotalon ovista ulos kävellessä.

Kauppakeskus Malmin Novan edustalla metakkaa pitää Karlssonille ja Leskiselle tuttu keski-ikäinen mies, joka näyttää olleen tien päällä pitkään. Lähityön tiimi kohtaa miehen tuttavallisesti ja arvokkaasti. Häntä neuvotaan hakeutumaan mieluummin oman kodin rauhaan lepuuttamaan ennen kuin syntyy potentiaalisia ongelmia kauppakeskuksen vartijoiden tai poliisin kanssa.

Kuvassa näkyy käytettyjä neuloja ja lääkkeiden pakkauksia parkkihallin lattialla.
Parkkihallin syrjäisessä rappukäytävässä näkyy huumeiden käytön jälkiä. Leskinen ja Karlsson kiertävät juuri sellaisia paikkoja etsien asiakkaita, joita useimmat ihmiset välttelevät. Kuva: Henri Salonen

Apotti-järjestelmä toimii tiedonlähteenä

Leskinen ja Karlsson kertovat, että Apotti-järjestelmä on olennainen työväline etsivässä lähityössä. Se tarjoaa heille mahdollisuuden tarkistaa ja päivittää asiakkaiden tietoja, jos ne ovat heille itselleenkin epäselviä. Sekavassa tilassa oleva ihminen ei välttämättä osaa antaa perustietoja omista yhteystiedoistaan tai hoidon tarpeesta.

– Erityisesti silloin, kun asiakkaat eivät tiedä, kuka heidän oma työntekijänsä on, onko heillä sellaista tai kun tarvitaan tietoa asiakkaan palveluista, Apotti on tähän hyvä resurssi, Karlsson sanoo.

– Lisäksi, jos me saamme huoli-ilmoituksia Maisan kautta, voimme tarkistaa Apotista, onko kohtaamallemme asiakkaalle jo asetettu palveluita, joiden piiriin häntä voisi ohjata, Leskinen jatkaa.

Ruusupuskan takaa otettu kuva, jossa penkillä selin kameraan päin istuvat henkilöt juttulevat Janne Leskisen kanssa. Taustalla näkyy Maunula-talo.
Leskinen juttelee Maunulassa vastaan tulleiden henkilöiden. Merkittävä osa etsivää lähityötä on ihmisten kohtaamista kadulla ja luottamussuhteen luomista heidän kanssaan. Kuva: Henri Salonen

Mikä on huoli-ilmoitus?

  • Huoli-ilmoitus-toiminnallisuus Maisa-sovelluksessa.
  • Huoli-ilmoituksella sote-ammattilaiset tai kuka tahansa voi tehdä ilmoituksia asiakkaista, joilla saattaa olla terveyteen tai hyvinvointiin liittyviä huolia. Ilmoituksen voi tehdä myös anonyymisti, ja ilman asiakkaan henkilötietoja.
  • Tällaiset ilmoitukset voivat liittyä esimerkiksi vanhusten tai muiden haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden hyvinvointiin tai turvallisuuteen.

Sekä Karlsson että Leskinen huomauttavat, että asiakkaiden yhteystietojen, kuten osoitteiden ja puhelinnumeroiden, päivittäminen Apottiin on tärkeää. Etsivän lähityön asiakkaiden elämäntilanteet saattavat muuttua usein, ja esimerkiksi uudet yhteystiedot jäävät päivittämättä järjestelmään.

Tämä johtaa siihen, että asiakkaan oma sosiaalityön työntekijä ei välttämättä tavoita häntä, voimassa olevasta asiakassuhteesta huolimatta.

– Meidän tyypillinen asiakkaamme on usein keski-iän ylittänyt, vaikeasti päihdeongelmainen ja mahdollisesti asunnoton mies. Työmme on sitä, että etsimme ja pyrimme auttamaan henkilöitä, jotka syystä tai toisesta ovat pudonneet muiden sote-palveluiden tavoittamattomiin, Leskinen sanoo.

Auton takapenkiltä otettu kuva Leskisestä ajamassa autoa Pohjois-Helsingissä.
Työvuoron aikana tiimi liikkuu sekä jalan että autolla Pohjois-Helsingissä. Kuva: Henri Salonen

Maisa-sovelluksen kautta tulleet anonyymit huoli-ilmoitukset esimerkiksi metsässä asuvasta kodittomasta, tai jollain alueella liikkuvasta sekavasta seniorista ovat yksi kanava saada tietoa mahdollisista avun tarvitsijoista. Eri puolilla kaupunkia toimiviat etsivän lähityön tiimit ovat asiakaskunnalleen tärkeitä: tiimit välittävät ja yhdistävät tietoa ja ohjaavat asiakkaitaan oikeiden palveluiden piiriin.

Moni asiakas tarvitsee sekä sosiaali- että terveydenhuollon palveluita. Sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä Apotti-järjestelmä auttaa kohtaamaan asiakkaat kokonaisvaltaisesti ihmisinä erilaisine tarpeineen. Maisan kautta tehty huoli-ilmoitus ja kaupungin sosiaalityöntekijöiden onnistunut asiakkaan kohtaaminen voivat yhdessä toimia alkusysäyksenä apua tarvitsevan ihmisen terveyteen sekä elämänhallintaan liittyvien haasteiden ratkaisuille.

Infograafi huoli-ilmoitusten määrästä kahdelta kuukaudelta.
Koonnut: Henri Salonen ja Markus Virta

– Kenttätyössä emme käytä Apottia. Me lähinnä kirjaamme sinne tarvittaessa tietoja, kun tulemme takaisin toimistolle. Joskus asiakkaalla saattaa olla tarvetta juuri omien tietojensa kirjaamiselle toisia sote-ammattilaisia varten, mutta jos meidän asiakkaamme ei halua tietojaan välitettävän eteenpäin, niin tätä toivetta kunnioitetaan, Karlsson sanoo.

Pahimmat ja parhaimmat puolet työssä

Etsivässä lähityössä on hankalaa ennakoida mitä työpäivä tuo tullessaan. Karlsson ja Leskinen kertovat työnsä parhaiksi puoliksi konkreettisten tekojen tekemisen toisten eteen. He huomauttavat, että asiakkaat, joita muualta saatetaan käännyttää pois, saavat apua heiltä.

Karlsson ja Leskinen ovat toimistollaan ja katsovat suoraan kameraan. Taustalla näkyy hieman psykedeelishenkinen taulu ja valo tulee huoneeseen vasemmalla olevasta ikkunasta.
Karlsson ja Leskinen käyttävät Apotti-järjestelmää pääasiassa toimistollaan. Kenttätyössä keskitytään asiakkaiden kohtaamiseen. Kuva: Henri Salonen

– Työn monipuolisuus ja asiantuntijuuden kasvaminen erilaisten palvelujen ja prosessien suhteen ovat myös plussia. Pahin puoli liittyy tyhjäkäyntiin ja tilanteisiin, joissa kadut ovat tyhjiä johtuen säästä tai muusta syystä, Leskinen sanoo.

– Tässä joutuu kohtaamaan toisinaan hyvin vaikeita elämäntilanteita, Karlsson sanoo.

– Vaikea kuitenkaan keksiä toista työtä, josta saa niin paljon kiitosta kuin tästä.

Mitä on etsivä lähityö?

  • Helsingin kaupungin etsivä lähityö on yli 10 vuotta käytössä ollut palvelumuoto, jossa sosiaalityön ammattilaiset työskentelevät aktiivisesti liikkuvina tiimeinä kaupungin eri alueilla.
  • Sosiaalityöntekijät etsivässä lähityössä pyrkivät tavoittamaan ja auttamaan haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, jotka saattavat olla vaikeasti tavoitettavissa perinteisten sosiaalipalveluiden piirissä.
  • Tiimit voivat vastaanottaa huoli-ilmoituksia ja tehdä tarvittaessa yhteistyötä muiden sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa asiakkaiden auttamiseksi. Tavoitteena on parantaa näiden ihmisten elämäntilannetta ja hyvinvointia.

Henri Salonen

On brutalistisen arkkitehtuurin arvostaja ja verkkoviestinnän asiantuntija, joka käyttää päivänsä erityisesti visuaalisen viestinnän parissa.

Tilaa Apotin uutiskirje