Apottia jo odotetaan!

30.9.2013 Blogi

Apotti- sana tuntuu olevan tänä päivänä kaikkien huulilla. Lääkärit, hoitajat, sosiaalityöntekijät ja muut ammattilaiset odottavat itselleen nykyistä parempia työkaluja. Eri medioiden edustajat ovat todella kiinnostuneita siitä, miten tällä jättimäisellä ja jopa hullulla hankkeella menee. Onko oikeita edellytyksiä onnistua? Järjestelmien toimittajat ovat nyt juuri todella kiireisiä, onhan kilpailutuksen ensimmäinen vaihe käynnistynyt ja osallistumishakemuksia varmaan kirjoitetaan tälläkin hetkellä.

Kaupunkilaisilla halu sähköiseen asiointiin

Saan usein viestejä kaupunkilaisilta. Viime aikoina lähes kaikissa kansalaisten yhteydenotoissa on mainittu sanat tietokone, tietojärjestelmä, tietojen liikkuvuus ja sähköinen palvelu. Ihmiset ihmettelevät, miten voi olla mahdollista, että erilaisiin järjestelmiin tallennetut tiedot eivät seuraa mukana hoitopaikasta toiseen ja että joka paikassa kysellään samoja asioita.

Ihmiset ihmettelevät, mielestäni varsin oikeutetusti, miksi eivät voi hoitaa omaan terveyteensä liittyviä asioita sähköisesti netissä. Onhan pankkiasioidenkin hoitaminen sähköisesti arkipäivää, miksi ei sitten terveyteen tai muihin kaupungin palveluihin liittyvien asioiden hoitaminen ole? Niinpä. Tämä on varmaankin kaikkein oleellisin syy koko Apotti-hankkeeseen. On todellakin tätä päivää, että asioita voi hoitaa sähköisesti ja että ihmisen tiedot ovat joustavasti eri toimipaikoissa työskentelevien ammattilaisten käytössä.

Hyvä käytettävyys keskeisenä tavoitteena

On kulunut melkein päivälleen kaksi vuotta siitä, kun olen edellisen kerran hoitanut työssäni oikeaa potilasta. Oikeilla potilailla tarkoitan siis muita kuin ystäviä ja sukulaisia. Vaikka aikaa onkin jo kulunut, en valitettavasti usko, että tilanne sairaaloissa tai terveyskeskuksissa olisi oleellisesti muuttunut. Edelleen lääkärit ja hoitajat kirjautuvat useisiin järjestelmiin, kantavat taskuissaan monia eri salasanoja ja käyttäjätunnuksia sekä jättävät huomioimatta monia potilaiden hoitoon vaikuttavia asioita vain siksi, etteivät niistä tienneet.

Tietojärjestelmän hyvä käytettävyys on yksi Apotti-hankkeen keskeisiä tavoitteita. Järjestelmä, jota on helppo käyttää ja joka tukee ammattilaisten työtä, eikä ainakaan estä hyviä toimintatapoja. Tiimalasin tuijottaminen on kaikille tuttua ja myös sen osalta Apotin on muutettava maailmaa. Tiedolla johtaminen on meillä julkisella sektorilla aivan lasten kengissä. Ei se oikein muuta voi ollakaan, mikäli tietoa johtamisen tueksi ei ole saatavilla.

Enemmän faktaa johtamisen tueksi

Apotilla on tarkoitus helpottaa myös johtajien työtä. Mistä potilaat tulevat, mihin he menevät, mikä heitä vaivaa ja mitä työntekijät tekevät? Johtamisen on perustuttava faktaan, ei uskomuksiin tai manuaalisesti ja hetkellisesti kerättyihin tukkimiehen kirjanpitoihin.

Tuokaa jo se Apotti tänne! Näin päivitti lääkärikollegani Meilahden sairaalasta Facebookiin vähän aikaa sitten. Me Helsingin kaupungilla ja muissa Apotin jäsentahoissa teemme joka päivä töitä ystäväni toiveen pikaiseksi toteutumiseksi.

 

Laura Räty
ohjausryhmän puheenjohtaja
Helsingin kaupungin apulaiskaupunginjohtaja

 

Tilaa Apotin uutiskirje