Apotti terveysteknologiaviennin mahdollistajana

26.5.2023 Blogiterveysteknologia

Oy Apotti Ab voi olla suomalaisen terveysteknologiaviennin merkittävä mahdollistaja viiden vuoden päästä. Väite on iso, joten herää kysymys: miten se tehdään?

Pienestäkin maasta voi päästä maailmanmaineeseen, jos osaa jotain erityistä. Terveysteknologian alalla suomalaista erityisosaamista on hyvinvointijärjestelmän kokonaisintegraation osaaminen. Apotti on maailman ensimmäinen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhdistävä asiakas- ja potilastietojärjestelmä.

Tätä kokonaisjärjestelmää voidaan täydentää ja laajentaa esimerkiksi hyvinvointialan startup-yritysten tuottamilla sovelluksilla. Näiden sovellusten integroimisen harjoitteluun Apotti tarjoaa ekosysteemin, jonka tärkein tekninen työkalu on niin kutsuttu Online Sandbox. Se on käytännössä Apotti-järjestelmä ilman oikeaa potilasdataa ja näin ollen turvallinen harjoitteluympäristö.

Teknisen osaamisen näkökulmasta harjoittelu Apotin Sandboxissa on harjoittelua Epic-järjestelmässä, joka on käytössä huippusairaaloissa eri puolilla maailmaa. Sandbox mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla toimivien yritysten palveluiden kehittämisen suoraan Epicin kansainväliseen ekosysteemiin soveltuviksi. Kun Apotin ekosysteemikumppaneiden palvelut on integroitu Apottiin, ne on teknisestä näkökulmasta integroitu myös Epiciin.

Miksi tämä on tärkeää?

Kansainvälisen liiketoiminnan kasvattaminen aloitetaan useimmiten kotimarkkinareferenssillä. Ekosysteemiin kuuluvan terveysteknologiayrityksen hankkima integraatioreferenssi Apotin kanssa on tällainen.

Lisäksi Suomessa ja muissa Pohjoismaissa ollaan jo melko pitkällä kokonaisvaltaisen ennaltaehkäisevän terveysajattelun polulla. Sitten kun Social Determinants of Health -ajattelu on valtavirtaa globaalisti, Apotin verkostokumppanit ovat vahvoilla. Heillä on esimerkiksi sosiaalihuoltoa, perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa poikkileikkaavalle sovellukselleen asiakasreferenssi ja pieni ajallinen etumatka.

Apotin ekosysteemi tulee palvelemaan satoja suomalaisia hyvinvointiteknologian yrityksiä kansainvälisen liiketoiminnan kasvattamisessa. Se tarjoaa kumppaneilleen mahdollisuuksia yhdistää voimansa ja rakentaa yhdessä tulevaisuuden sote-palveluita. Epic-ympäristön osaaminen on jättimäinen etu kansainvälisille markkinoille pyrkiville suomalaistoimijoille. Eikä toki haittaa, että toiminnasta kertyy siinä ohessa verotuloja suomalaisen hyvinvointijärjestelmän pystyssä pitämiseen.

Ilkka Tiainen

Kirjoittaja työskentelee Apotissa ekosysteemiasiantuntijana. Entisessä elämässään perusti yrityksen ja käynnisti kansainvälisesti palkitun muistelupalvelun isovanhempien sukupolvelle.

Tilaa Apotin uutiskirje