Apotti kiinnostaa muissakin HUS-kunnissa

31.1.2013 Blogi

Hanketoimistolle on pitkin syksyä saapunut kyselyjä muiden kuin jo Apotissa mukana olevien HUS-kuntien toiveista liittyä hankkeeseen. Näitä kuntia hankintarenkaassa edustaa KL-Kuntahankinnat Oy, jonka toimitusjohtaja Raili Hilakari on mukana myös Apotin ohjausryhmässä.

Myös muista kuin HUS-alueen kunnista on kysytty mahdollisuutta tulla mukaan sopimukseen.

”Olemme Kuntaliiton omistama osakeyhtiö, joka on vuodesta 2008 alkaen kilpailuttanut kunnille tavaroita, palveluja ja hankkeita lyijykynistä energiaan, ict-palveluihin ja ohjelmistoihin”, Hilakari kertoo.

Ensimmäistä kertaa mukana hankintarenkaassa

Apotti on ensimmäinen hanke, jossa KL-Kuntahankinnat Oy on mukana hankintarenkaan jäsenenä kertomassa mielipiteensä hankkeen edetessä. Normaalisti se tekee kilpailutukset ja puitesopimukset omissa nimissään asiakkaidensa puolesta.

Kokemusta osakeyhtiöllä on tähän mennessä yhdestä potilastietojärjestelmän kilpailutuksesta,  missä hankittiin asiakastietojärjestelmä työterveyshuollon käyttöön. Muunlaisia tietojärjestelmiä Kuntahankintojen kautta on kilpailutettu tähän mennessä lukuisia.

”Meillä on asiakkaita yli 900, joista 280 on kuntia pienistä isoihin. Suurimpana voi mainita Helsingin sekä Espoon ja Vantaan yli 10 puitesopimuksessa. Keskikokoisia ja mikrokunta-asiakkaita löytyy kaikista Suomen kolkista jopa Ahvenanmaalta. Meidän kauttamme kuntien hankinta-asiat helpottuvat, kun asiakkaat voivat tulla mukaan helposti valmiisiin puitesopimuksiin. Työkustannusten lisäksi kunta säästää suuremman volyymin ansiosta usein kohtuullisen suuriakin summia halvempina hintoina hankkimalla tuotteen meidän kauttamme itse tehdyn kilpailutuksen sijaan.”

”Kuntahankinnat kattaa toimintakulunsa palvelumaksuilla, jotka ovat laskeneet keskimäärin yhteen prosenttiin ostojen arvosta. Mitään muita veloituksia asiakkailta ei peritä. Prosessi on tehty helpoksi siinäkin suhteessa, että palvelumaksun hoitavat asiakkaiden puolesta sopimustoimittajat hintoihin sisältyvinä. Valitusprosessit ovat hankkijan arkipäivää ja joskus meidänkin kilpailutukset päätyvät markkinaoikeuteen.  Kun kilpailutus on tehty meidän kauttamme, Kuntahankinnat hoitaa valitusprosessit, maksut, oikeudenkäyntikulut jne. Asiakkaille tämä merkitsee riskittömyyttä.” Hilakari selventää yhtiön käytäntöjä.

Hanke etenee, kiinnostus kasvaa

Apottiin Kuntahankintoja pyydettiin mukaan edustamaan hankintarenkaan (Helsinki, Vantaa, Kauniainen ja Kirkkonummi) ulkopuolisia HUS-kuntia reilu vuosi sitten. Kuntahankinnat on osallistunut tähän mennessä erilaisiin informaatiotilaisuuksiin sekä alustavaan kartoituksen näiden kuntien kiinnostuksesta, niissä käytössä olevien potilastietojärjestelmien sopimustilanteesta sekä elinkaaresta jne. Kunnista on tullut myös suoria kyselyjä Kuntahankintoihin.

”Selkeästi HUS-alueen kuntakentällä jo tiedetään, että Kuntahankinnat on mukana Apotissa ja mikä meidän roolimme on. Ohjausryhmässä ja Apotti-sivujen kautta saamme ajankohtaisen tiedon hankkeesta, sen etenemisestä, mitä Apotissa tapahtuu. Olemme valmiina, kun on meidän edustamiemme kuntien vuoro”, Hilakari kertoo.

HUS-alueen ulkopuolisille kunnille olemme kertoneet, että Apotti on kohdistettu vain näille jo nimetyille kunnille mukaan luettuna HUS. Kaikki tietotaito on toki muiden hankkeiden käytössä sen mukaan kuin hanke linjaa.

Tähän mennessä HUS-kuntien johdolle, IT-asiantuntijoille sekä sosiaali- ja terveysjohtajille on pidetty muutamia taustatilaisuuksia, mutta varsinaisesti KL-Kuntahankinnat Oy:n rooli aktivoituu sitten, kun sopimus järjestelmätoimittajan kanssa on solmittu. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa viimeistään vuoden 2015 alkupuolella ja kunnilla on tästä alkaen neljä vuotta aikaa tulla mukaan Apottiin.

Käytännön järjestelyistä, miten liittymiset puitesopimukseen Kuntahankintojen kautta tehdään, tullaan antamaan lisätietoa hankkeen edistyessä.

Tilaa Apotin uutiskirje