Apotti-järjestelmä tukee Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen käynnistämistä

17.6.2022 BlogiApotti-järjestelmä

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella eli tuttavallisemmin Vakella tulee alusta asti olemaan käytössään kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon osa-alueilla koko hyvinvointialueen yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotti. Sama järjestelmä on käytössä myös HUSissa. Olemme tässä asiassa muita hyvinvointialueita edellä. Yhteinen järjestelmä on vahvuus, koska voimme lähteä rakentamaan hyvinvointialueen uusia palveluita, toimintamalleja ja prosesseja suoraan yhteiseen toiminnanohjausjärjestelmään.

Järjestelmässä on vuosien työn tuloksena paljon valmista. Koko Vaken tuleva henkilöstö on myös jo tottunut käyttämään järjestelmää, olipa kyse sitten kotihoidosta, hammaslääkärin palveluista tai muista tulevien sote-keskusten palveluista. Meillä on kuitenkin sekä Vakessa että Apotissa edelleen tekemistä järjestelmän sovittamisessa hyvinvointialueen rakenteisiin ja siinä, että saamme sen käytettävyyden merkittävästi paremmalle tasolle.

Hyvinvointialue tuo myös paljon uusia vaatimuksia raportoinnille ja tiedolla johtamiselle. Vaken tavoitteena on kehittää malli sosiaali- ja terveyspalveluista, jotka tarjoavat laaja-alaista tukea asiakkailleen ennaltaehkäisevästi, saavutettavasti ja tietoon perustuen. Meillä onkin nyt ainutlaatuinen tilaisuus hyödyntää sekä Vaken osaamista ja innovaatiokykyä että Apotin vahvuuksia rakentaaksemme kokonaisuuden, jossa arki toimii sujuvasti, pystymme aidosti johtamaan tiedolla ja näin palvelemaan kuntalaisia yhä paremmin. Teemme tätä tiiviissä yhteistyössä, ja sekä Vaken että Apotin asiantuntijoilla on kehittämisessä tärkeä rooli.

Pyrimme yhdessä löytämään entistä paremmin järjestelmään tehtävien tarpeellisten ja toimivuutta parantavien muutosten tarpeet. Osana Apotissa meneillään olevaa Apotti 2.0 -ohjelmaa on jo tehty yli 110 toivottua muutosta järjestelmän käyttökokemuksen parantamiseksi ja tämä työ jatkuu ainakin vuoden loppuun. Syksyllä on lisäksi tulossa isompia parannuksia muun muassa Kanta-tietojen hakuihin liittyen. Ohjelmaan kuuluu myös esimerkiksi ohjeiden selkeyttäminen ja koulutuksen kehittäminen. Kiireisessä sote-ammattilaisten arjessa olisikin erittäin tärkeää panostaa edelleen koulutukseen, koska sen tuomat hyödyt näkyvät välittömästi parempana käyttökokemuksena.

Näemme, että Vaken ja Apotin tulee olla oman alueensa selkeitä uudisraivaajia. Yhdistämällä voimamme entistä tiukemmin pystymme näyttämään muulle Suomelle suuntaa siitä, miten kuntalaisille pystytään tarjoamaan parempia ja saavutettavampia sote-palveluja.

Timo Aronkytö
Apulaiskaupunginjohtaja, Vantaa

Hannu Välimäki
Toimitusjohtaja, Oy Apotti Ab

Tilaa Apotin uutiskirje