Apotti-ekosysteemi kokoaa sote-toimijat ja digitaalisten palveluiden kehittäjät saman pöydän ääreen

23.8.2017 Blogi

Digitaalinen murros tuo sosiaali- ja terveydenhuoltoon uusia mahdollisuuksia ja vie omahoidon uudelle tasolle. Apotti rakentaa ydinjärjestelmänsä ympärille ekosysteemiä, jotta uusia tuote- ja palveluinnovaatioita voidaan kytkeä nykyistä helpommin sote-arkeen. Jo tietojärjestelmän hankinnassa edellytettiin vakaata tuote-alustaa ja omassa hallinnassa olevia avoimia rajapintoja.

Apotti-asiantuntijan, erikoislääkäri Teemu Helkamaan mukaan erilaisten terveydenhuoltoon liittyvien digitaalisten innovaatioiden käyttö lisääntyy varmasti tulevaisuudessa.

– Verovaroilla tuotetussa julkisessa terveydenhuollossa minkä tahansa uuden teknologian käyttöönotto laajamittaisemmin vaatii kuitenkin vankkaa tieteellistä näyttöä hyödyistä potilaalle ja kustannussäästöistä yhteiskunnalle. Valintaa tulee aina verrata vaihtoehtoiskustannuksiin, Helkamaa toteaa.

 

Apotti-ekosysteemiä kehitetään ketterästi kokeillen kumppaneiden kanssa

Tällä hetkellä Apotti tekee tiivistä yhteistyötä viiden suomalaisen startupin ja kasvuyrityksen kanssa. Nyt kerätään kevyillä kokeiluilla ymmärrystä parhaista käytännöistä ekosysteemin toiminnan laajentamista silmällä pitäen.

– Apotti tarjoaa ekosysteemissään muun muassa mahdollisuuksia kliinikko-yhteistyöhön sekä palvelun integroinnin testaamiseen. Apotin organisaatiot saavat puolestaan tuoreinta tietoa terveys- ja hyvinvointialan toimijoista ja siitä, millaisia ratkaisuja on saatavilla, selittää Apotin ekosysteemiasiantuntija Ilkka Tiainen.

Yksi Apotti-ekosysteemin ensimmäisistä startupeista on Myontec, jonka kehittämien Mbody-älyshortsien kokeilu käynnistyi Peijaksen sairaalassa kesäkuun alussa. Älyshortsien avulla saadaan luotettavaa tietoa kuntoutettavien henkilöiden lihasten tilasta.

– Myontec on tosi kiinnostavassa kehitysvaiheessa. Sen tuote on teknisesti toimiva, sillä on näyttöjä urheilupuolelta ja se vaikuttaa lupaavalta myös kliinisten toimenpiteisen jälkeisessä kuntoutuksessa. Apotti haluaa osaltaan auttaa hoidon tehokkuuden parantamisessa, kertoo Apotin teknologiajohtaja Jari Renko.

 

Kansainvälistymismahdollisuuksia suomalaisille yrityksille

Apotin hyödyntämä Epic-tietojärjestelmä on käytössä eri puolilla maailmaa. Apotin ekosysteemi tarjoaakin mahdollisuuden hyvään referenssiin myös kansainvälisiä markkinoita ajatellen.

– Apotti-ekosysteemi tukee uusien innovatiivisten ratkaisujen syntymistä, vieläpä sellaisten, jotka auttavat ratkomaan ongelmia myös kansainvälisessä ympäristössä. Näin niillä on vientipotentiaalia ja mahdollisuuksia kehittyä elinvoimaisiksi tuotteiksi, Renko sanoo.

Hyvänä esimerkkinä tästä toimii Epic-käyttäjiä palveleva sovelluskauppa, App Orchard. Sen kautta Apotin ekosysteemiin liittyvät kehittäjät pääsevät jakamaan kehittämiään sovelluksia suoraan maailmanlaajuiselle asiakaskunnalle.

 

Apotti on herättänyt paljon kiinnostusta maailmalla

Apotti on kansainvälisesti edelläkävijä siinä, miten sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon prosesseja ohjataan yhteisen kokonaiskuvan perusteella. Ekosysteemiin liittyville yrityksille tämä tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia.

Uutta ennakkoluulotonta kokeilukulttuuria edustaa harjoitus, jossa jatkokehitetään Accenturen ja Aalto-yliopiston Hackathonin voittaneen opiskelijatiimin konseptia. Kyseessä on omaishoitajien jaksamista tukeva, luonnollisella puheella ohjattava tekoälysovellus, joka auttaa omaishoitajaa esimerkiksi ehdottamalla hänelle aktiviteetteja ja järjestämällä sijaishoitajia.

– Sosiaalihuollossa Apotti on edelläkävijöitä kansainvälisesti tarkasteltuna. Suomalainen sosiaalihuollon malli nähdään monissa maissa erittäin tavoiteltavana, myös liiketoimintahyödyn näkökulmasta, Renko sanoo.

– Kuitenkin kyse on laajemmasta asenteen muutoksesta, kulttuurin ja ajattelun jakamisesta. Epic-yhteisö, johon kuuluu jo satoja maailman johtavia terveydenhuollon toimijoita, jakaa toisilleen parhaita käytäntöjä ja hoitoprotokollia. Tämä on ennennäkemätön osaamiskeskittymä – pääsy tällaiseen toimialaosaamiseen on aivan uniikkia.

– Ekosysteemiyhteistyö kansainvälisen toimijan kanssa haastaa meidät kaikki positiivisella tavalla miettimään myös vientikelpoisten tuotteiden kehittämistä pelkästään Suomeen räätälöityjen palveluiden sijaan, Renko lisää.

 

Tilaa Apotin uutiskirje