Apotin käytettävyyden parantamisen lisäksi tarvitaan yhtenäisiä linjauksia ja toimintamalleja

11.8.2022 BlogiDigitalisaatio

Apotin keskeisenä tavoitteena on alueellisesti yhtenäinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä, joka mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja paremman laadun. Yksi tärkeimmistä asioista käyttäjäkokemuksen ja toiminnan paremman laadun toteutumiseksi on, että yksiköissä sovitaan yhtenäiset toimintatavat siitä, miten Apottia käytetään. Kuntien teemapäivät ovat yksi uusi työkalu dialogin rakentamisessa.

Apotti-toiminnanohjausjärjestelmän käyttämisestä tarvitaan keskustelua sekä yksikön sisällä että yli kuntarajojen. Apotti on laaja toiminnanohjausjärjestelmä, jota voi käyttää monella eri tavalla. Olisi siis erittäin tärkeää, että arjessa olisi aikaa käydä yhdessä läpi Apotin käyttämiseen liittyviä asioita ja sopia yhteisistä pelisäännöistä.

Emme ole saaneet kovinkaan mairittelevia tuloksia käyttäjätyytyväisyyskyselyistä, mutta me kaikki apottilaiset teemme töitä tyytyväisyyden parantamiseksi. Apotti 2.0 -ohjelman tärkeimpinä tavoitteina on parantaa järjestelmän käytettävyyttä, selkiyttää järjestelmän käyttäjille suunnattuja ohjeita ja kehittää koulutusta.

Tämä ei kuitenkaan riitä. Lisäksi on sovittava yhtenäisistä käytännöistä.

Asiakkaiden dialogi Apotin käyttämisestä tärkeää

Olen työskennellyt toiminnanmuutoksen tuen kehityspäällikkönä vuoden 2021 alusta, sitä ennen päihdehuollon Apotti-asiantuntijana. Kysyin viime keväänä tapaamisessa entisiltä työkavereilta, mitä hankaluuksia järjestelmässä on. Vastaus yllätti: ”Ei Apotissa ole mitään vikaa, sehän on hyvä järjestelmä. Me vain ei olla sovittu, että miten me sitä käytetään.”

Juuri tästä minunkin työtehtävässäni on kyse: miten auttaa kaikkia asiakkaita käymään keskustelua siitä, mitä Apotin käyttäminen meillä tarkoittaa. Tähän tarpeeseen ideoimme kuntien Apotti-käyttäjille yhteiset teemapäivät. Teemapäivien tarkoituksena on ollut aloittaa kunta-asiakkaiden välinen yhteinen keskustelu Apotin käyttöön liittyvistä hyväksi havaituista käytännöistä. Ammattilaisia pyydettiin kertomaan Apotin käyttöön liittyvästä arjesta omissa yksiköissään: mikä toimii hyvin ja missä on vielä haasteita.

Ilolla olen kuunnellut, että kuntien välistä yhteistyötä on ylläpidetty joissakin paikoissa jo pitkään. Teemapäivistä on myös seurannut jatkotapaamisia ammattilaisten kesken. Toivon, että nämä teemapäivät ovat innostaneet ammattilaisia jatkamaan keskustelua. Apotin käyttämisestä tarvitaan keskustelua sekä yksikön sisällä että yli kuntarajojen.

Tilaa Apotin uutiskirje