20.03.2019

Apotti-järjestelmää kehitetään käyttäjiä kuunnellen

HS mielipidekirjoituksessa tuotiin tänään 20.3. julki huoli Apotti-järjestelmästä kuulluista käyttökokemuksista. Järjestelmä on ollut käytössä neljä kuukautta n. 2000 käyttäjällä HUSin Peijaksen sairaalassa. Järjestelmä ei ole kaatunut, eikä hidastunut, mutta järjestelmän mukanaan tuomat isot toiminnan muutokset, jotka muuttavat tapaa tehdä työtä ovat alkaneet konkretisoitua.

Lue lisää »
25.02.2019

Vantaa testaa sosiaalihuollon järjestelmää

Vantaa testasi helmikuussa lastensuojelun kiireellisten sijoitusten sekä lastensuojeluilmoituksen lomakkeita Apotti-järjestelmässä. Vantaan sosiaalityön testaukset ovat osa suurempaa testauskokonaisuutta, joissa helmi–huhtikuun aikana testataan Suomeen rakennettua maailman ensimmäisen sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistävää tietojärjestelmää.

Lue lisää »
19.02.2019

Lääkärit ja hoitajat rakentavat sisältöjä järjestelmään

Apottijärjestelmän taustalla oleva Epic-järjestelmätoimittaja on luonut 2010-luvulla kliinisen sisällön tuottamiseksi mallin, jossa asiakasorganisaation lääkärit ja hoitajat voivat kouluttautua itse rakentamaan sisältöä järjestelmään. Suomessa Apotin ensimmäiset neljä lääkäriä osallistuivat Hollannissa järjestettäville kursseille alkuvuodesta 2018. Tällä hetkellä järjestelmän sisältöpuolen rakennusoikeudet on jo 10 lääkärillä ja kahdella sairaanhoitajalla.

Lue lisää »
13.02.2019

Apotin käyttöönotto on myös valtava toiminnanmuutos

Apotti-järjestelmä on ollut käytössä kolme kuukautta. Järjestelmä ei ole kaatunut, eikä hidastunut, mutta järjestelmän mukanaan tuomat valtavat toiminnan muutokset ovat alkaneet konkretisoitua. Isompia ja pienempiä virheitä löytyy, ja paljon kehitystyötä on ehditty tehdä jo tähän mennessä. Kehitystyö on kuitenkin vasta alussa. Suurimmat haastekohteet on tunnistettu yhdessä asiakkaan kanssa ja kehitystoimet ovat työnalla tiiviissä yhteisyössä HUSin, Epicin ja Apotin kesken.

Lue lisää »
08.02.2019

Neljä avaintekijää onnistuneeseen käyttöönottoon

Epicin perustaja ja toimitusjohtaja Judy Faulkner kävi Suomessa 30.1.2019 tapaamassa Apotin asiakkaiden johtoa sekä tutustumassa Apottiin. Faulkner listaa neljä avaintekijää tietojärjestelmän onnistuneeseen käyttöönottoon: järjestelmän harjoittelun, personoinnin, nopean päätöksenteon ja sen että ongelmien juurisyyt saadaan selvitettyä.

Lue lisää »
05.02.2019

Mobiiliratkaisut tulevaisuudessa avuksi lääkärin työhön?

Apotissa on käytetty testipotilastietojen avulla lääkäreiden Canto-sovellusta tabletilla hyvin tuloksin. Jatkuvasti kehittyvät mobiiliratkaisut ovat tulevaisuuden työväline ja hyvä työkalu kentälle. Tabletti sopisi etenkin liikkuvaan lääkärityöhön, jossa sama lääkäri työskentelee useissa eri työpisteissä tai vaikka päivystyksessä, jossa esimerkiksi tajuttoman potilaan TT-määräykset voitaisiin tehdä tabletilla poistumatta koneelle, jolloin lääkäri voi olla potilaan luona koko ajan.

Lue lisää »
Arkisto

Sosiaalinen media