Oy Apotti Ab

Oy Apotti Ab:n perustaminen syntyi kuntien ja HUS:n yhteisestä tahdosta rakentaa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä. Yhteisen järjestelmän avulla kehitetään yhteisiä toimintatapoja asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti.

Oy Apotti Ab:n yhtenä merkittävänä tehtävänä on hankkia yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelu sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmäksi. Olemme mukana rakentamassa maailman ensimmäistä sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistävää tietojärjestelmää; työntekijöille tulevaisuuden työväline asiakkaan ja potilaan auttamiseen, kuntalaisille sujuvuutta itsensä hoitoon ja elämänhallintaan.

Apotissa ovat mukana Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen, Tuusula sekä HUS. Muut HUS-alueen kunnat voivat liittyä hankkeeseen hankintasopimuksen mukaisesti.

Apotti_logo

Arvot

Uudisraivaaja

Uudisraivaaja hakee ennakkoluulottomasti ratkaisuja sidosryhmiemme muuttuviin tarpeisiin. Uudisraivaaja on ahkera ja valmis ponnistelemaan saavuttaakseen päämääränsä.

Tuloksentekijä

Tuloksentekijä on toimittaja, joka tukee asiakkaan tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehittymistä. Pysymme sovitussa aikataulussa ja budjetissa. Tiedostamme riskit ja varmistamme palvelumme jatkuvuuden. Tuomme asiakkaan käyttöön parhaat käytännöt ja reagoimme nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

Luotettava kumppani

Teemme asiantuntevasti ja ammattitaidolla sen, mitä lupaamme. Paneudumme sidosryhmiemme tarpeisiin ja haemme niihin parhaat ratkaisut aidolla yhteistyöllä ja toisten ammattitaitoa kunnioittaen.

Tyytyväiset ihmiset

Kohtaamme ihmisen yksilönä ja kunnioitamme jokaisen omia arvoja. Palvelemme tehokkaasti ja ammattitaidolla. Olemme luottamuksen arvoisia ja luotamme ihmiseen. Kannustamme henkilöstömme ammatillista kehittymistä ja ylläpidämme intoa ja luovuutta.

Oy Apotti Ab:n toiminnan tarkoitus

Oy Apotti Ab:n toiminnan tarkoituksena on:

  • Mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden jatkuva mittaaminen ja jatkuva kehittäminen
  • Hankkia ja toimittaa omistajiensa käyttöön kansainvälisesti korkeatasoinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä
  • Tuottaa kokonaisjärjestelmän jatkuvat palvelut ja niiden jatkokehittämisen sekä tietojärjestelmäpalvelut laadukkaasti omakustannushintaan tukemaan omistajiensa sosiaali- ja terveydenhuoltoa
  • Edistää omistajiensa sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiota Apotti-järjestelmällä

shutterstock_212541082_jpg

Katso video: Apotti – ketteryyttä sosiaali- ja terveydenhuollon muutokseen