Maisa

 

Apottis klientportal Maisa är en elektronisk kommunikationskanal mellan medborgare och yrkesperson. Via Maisa kan du sköta dina social- och hälsovårdsärenden oberoende av tid och plats. Maisa har tagits i bruk inom social- och hälsovården i Vanda och en del av HUS verksamhetsenheter.

”E-tjänstportalen Maisa hämtar de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna även till din telefon.”

 

Du kan enkelt använda Maisa på webben eller med en mobilapp.

Du hittar Apottis e-tjänstportal på www.maisa.fi. Mobilappen kan hämtas från appbutekerna IOS- och Android. E-tjänstportalen www.maisa.fi och mobilappen Maisa ger dig en bra överblick över dina hälsovårdsuppgifter och erbjuder ett enkelt och datasäkert sätt att kommunicera med ditt vårdteam.

Maisa påminner dig om kommande händelser, nya meddelanden eller till exempel färdiga undersökningsresultat. Dessa s.k. impulser får du via e-post, sms eller till mobilappen enligt eget val.

Via Maisaportalen kan du:
• fråga yrkespersoner om råd eller be dem kontakta dig
• ta del av och komplettera dina social- och hälsovårdsuppgifter
• ta del av undersökningsresultat
• boka och avboka tider
• besvara förfrågningar före mottagningar
• spara undersökningsresultat för att kunna följa upp din egenvård
• använda distansmottagningar, dvs. videobesök
• förnya recept via Mina Kanta-sidor utan separat inloggning

Du kan förbereda dig för ditt besök hemma i lugn och ro genom att fylla i frågeformulär och blanketter med förhandsuppgifter.

Om du är myndig kan du via Maisa också ge fullmakt åt någon annan att sköta dina ärenden.

Maisa tas i bruk stegvis inom hela Apottiområdet. Maisa förenar social- och hälsovårdens e-tjänster i en enda kanal. För närvarande är förutom HUS och Vanda även Helsingfors, Kyrkslätt, Grankulla, Kervo och Tusby med i Apotti.