Maisa

 

Apottis klientportal Maisa är en elektronisk kommunikationskanal mellan medborgare och yrkesperson. Via Maisa kan du sköta dina egna eller din familjs social- och hälsovårdsärenden oberoende av tid och plats. Maisa tas i bruk stegvis under början av 2019 bland HUS Pejas klienter.

 

”E-tjänstportalen Maisa hämtar de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna även till din telefon.”

 

Du kan enkelt använda Maisa på webben på www.maisa.fi eller med en mobilapp.

Mobilappen kan hämtas i IOS- och Androidbutikerna i samband med lanseringen av Apotti. Maisa ger dig en bra överblick över dina social- och hälsovårdsuppgifter och erbjuder ett enkelt och datasäkert sätt att kommunicera med ditt vårdteam.
Maisa påminner dig om kommande händelser, nya meddelanden eller till exempel slutförda undersökningsresultat. Dessa s.k. impulser får du via e-post, sms eller till en mobilapp enligt eget val.

Via Maisa-portalen kan du:

• fråga yrkespersoner om råd eller be dem kontakta dig
• ta del av och komplettera dina social- och hälsovårdsuppgifter
• ta del av undersökningsresultat
• ansöka om sociala tjänster
• boka och avboka tider
• besvara förfrågningar före mottagningar
• fylla i symptomförfrågningar
• spara olika undersökningsresultat för att kunna följa upp din egenvård
• använda distansmottagningar, dvs. videomottagningar
• förnya recept via Mina Kanta-sidor utan separat inloggning

Om du är myndig kan du via Maisa också ge fullmakt åt någon annan att sköta dina ärenden.

Maisa tas i bruk stegvis inom hela Apotti-området. Vissa av funktionerna i Maisa, såsom socialvårdens tjänster, tas i bruk i samband med kommande Apotti-lanseringar. För närvarande är förutom HUS och Vanda även Helsingfors, Kyrkslätt, Grankulla och Tusby med i Apotti. Också Kervo har beslutat att gå med i Apotti.