Maisa

 

Apottis klientportal Maisa är en elektronisk kommunikationskanal mellan medborgare och yrkesperson. Via Maisa kan du sköta dina social- och hälsovårdsärenden oberoende av tid och plats. Maisa tas i bruk stegvis våren 2019, först av patienterna på HUS Pejas sjukhus.

”E-tjänstportalen Maisa hämtar de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna även till din telefon.”

 

Du kan enkelt använda Maisa på webben eller med en mobilapp.

I första skedet hittar du Apottis e-tjänstportal på www.maisa.fi. Mobilappen blir tillgänglig i IOS- och Androidbutikerna våren 2019. E-tjänstportalen Maisa ger dig en bra överblick över dina hälsovårdsuppgifter och erbjuder ett enkelt och datasäkert sätt att kommunicera med ditt vårdteam.

Maisa påminner dig om kommande möten, nya meddelanden och t.ex. undersökningsresultat. Dessa s.k. impulser får du via e-post, sms eller till mobilappen enligt eget val.

Via Maisaportalen kan du redan nu:
• fråga yrkespersoner om råd eller be dem kontakta dig
• ta del av och komplettera dina hälsovårdsuppgifter
• ta del av undersökningsresultat
• boka och avboka tider
• besvara förfrågningar före mottagningar
• spara undersökningsresultat för att kunna följa upp din egenvård
• använda distansmottagning eller videobesök
• förnya recept via Mina Kanta-sidor utan separat inloggning

Du kan förbereda dig för ditt besök hemma i lugn och ro genom att fylla i frågeformulär och blanketter med förhandsuppgifter.

Om du är myndig kan du via Maisa också ge fullmakt åt någon annan att sköta dina ärenden.

Maisa tas i bruk stegvis inom hela Apottiområdet. Vissa av funktionerna i Maisa, såsom socialvårdens tjänster, tas i bruk i samband med kommande Apotti-lanseringar. För närvarande är förutom HUS och Vanda även Helsingfors, Kyrkslätt, Grankulla, Kervo och Tusby med i Apotti.