Apotti som företag

 

Oy Apotti Ab grundades eftersom kommunerna och HNS båda hade en önskan om ett gemensamt datasystem för social- och hälsovården som också skulle kunna styra verksamheten. Med hjälp av det gemensamma systemet kan man utveckla de gemensamma verksamhetssätten på ett kostnadseffektivt sätt och så att man samtidigt utgår från klienten och patienten.

Oy Apotti Ab ägs av HUS Helsingfors universitetssjukhus samt av Helsingfors, Vanda, Kyrkslätt, Grankulla, Kervo, Tusby, Lovisa, Ingå och Sjundeå.

 

”Vi är de första i världen som bygger ett datasystem som förenar social- och hälsovården.”

 

Värden

En pionjär

En pionjär söker utan fördomar nya lösningar för våra intressentgruppers förändrade behov. En pionjär är flitig och redo att kämpa för att nå sitt mål.

En aktör som skapar resultat

En aktör som skapar resultat hjälper och stöder sina kunder så att dessa kan bli mer produktiva, effektiva och ändamålsenliga. Vi håller den överenskomna tidtabellen och budgeten. Vi är medvetna om riskerna och säkerställer kontinuiteten i vår service. Vi levererar den bästa praxisen för kundens bruk och reagerar snabbt på förändrade situationer.

En pålitlig partner

Vi är sakkunniga och genomför det vi lovar med yrkesskicklighet. Vi är förtrogna med våra intressentgruppers behov och söker de bästa lösningarna för dem genom genuint samarbete och med respekt för andras yrkesskicklighet.

Nöjda människor

Vi möter människan som en individ och respekterar vars och ens värderingar. Vi betjänar på ett effektivt sätt och med yrkesskicklighet. Vi är pålitliga och litar på människan. Vi uppmuntrar till yrkesmässig utveckling hos våra anställda och upprätthåller iver och kreativitet.

Syftet med Oy Apotti Ab:s verksamhet

Syftet med Oy Apotti Ab:s verksamhet:

  • Att upphandla och leverera ett internationellt sett högklassigt klient- och patientdatasystem till våra ägare. Detta datasystem ska fungera som ett styrsystem för social- och hälsovårde
  • Att erbjuda ett nytt slags stöd till de anställda så att de bättre kan hjälpa klienterna och patienterna
  • Att erbjuda kommuninvånarna smidigare egenvård och livskontroll
  • Att möjliggöra en kontinuerlig mätning och utveckling av social- och hälsovårdens tjänster
  • Att på ett högklassigt sätt och till självkostnadspris producera helhetssystemets kontinuerliga tjänster, vidareutvecklingen av dessa tjänster samt datasystemets tjänster. På så sätt stöder vi det arbete våra ägare gör inom social- och hälsovården
  • Att med hjälp av Apotti-systemet främja digitaliseringen av social- och hälsovården för våra ägare