För media

Kontaktinformation för media

Vill du intervjua en expert?
För intervjuer, kontakta

kommunikationsexpert
Jenni Manu
tfn +358 40 725 4306
jenni.manu(at)apotti.fi

Apotti i siffror

• befolkningsunderlag: 1,6 miljoner personer

• ungefär 35 000 användare i egenskap av yrkespersoner, dvs social- och hälsovårdspersonalen

• tusentals yrkespersoner från social- och hälsovården som deltagit i definieringen av verksamheten, planeringen, upphandlingarna och produktjämförelsen

• Apotti-systemets investeringskostnad kommer 2021 att vara 330 miljoner euro enligt projektets nuvarande omfattning*

• systemet genomförs och lanseras under en period av 4,5 år

*De största posterna i beloppet utgörs av systemleverantören Epic Systems, användartjänstleverantören Fujitsus och Oy Apotti Ab:s projektkostnader som tas upp i Apottis balans.

 

• 29 sjukhus, 37 hälsocentraler samt flera tiotals verksamhetsställen inom socialvården

• nyttan utgör ca 4 procent av social- och hälsovårdens totalkostnader

• totalutgifterna för det färdiga systemet är cirka 43 miljoner euro per år (här ingår stöd, underhåll, användartjänster, nya programversioner samt det egna arbetet); som jämförelse kan nämnas att de nuvarande systemen kostar ungefär 45 miljoner euro per år

• upphandlingsenheternas ägarandelar: HUS 44,9 %, Helsingfors 37,1 %, Vanda 12,7 %, Kyrkslätt 2,4 %, Tusby 2,3 %, Grankulla 0,5 %