Apotti som system

 

Tack vare Apotti kommer de anställda inom social- och hälsovården att i fortsättningen använda ett enda, enhetligt klient- och patientdatasystem. På så sätt kan de i realtid förfoga över alla klient- och patientdata inom de gränser lagen medger oberoende av vilken vårdplats det gäller eller var tjänsterna erbjuds.

Apotti är också ett verksamhetstyrningssystem. I Apotti kommer det att ingå arbetsflöden som följer klient- och patientprocesserna, vilket minskar den mängd information de anställda blir tvungna att hålla i minnet. Systemet sänder en påminnelse om till exempel någon åtgärd blivit ogjord.

Apotti-systemet kan med hjälp av analytik och olika riskmätare även identifiera till exempel riskpatienter på sjukhusen.

 

”Det mycket högklassiga datasystemet gör vardagen enklare och stöder yrkespersonerna i deras arbete.”

 

Bland Apotti-systemets fördelar kan nämnas:

  • De anställda sparar tid eftersom alla uppgifter finns i samma datasystem
  • Systemet stöder de anställda och sänder påminnelser även i de mest brådskande situationerna
  • Systemet skapar högklassigare och effektivare tjänster
  • Samarbetet mellan olika aktörer stärks och det blir lättare att utveckla verksamheterna och tjänsterna
  • Apotti producerar hela tiden data om vilka resultat olika slags praxis har gett: Kontinuerlig mätning möjliggör kontinuerligt lärande och kontinuerlig utveckling.

 

Hur märks Apotti-systemets nytta för medborgarna?

 

”Du får enkelt uppgifter om dina tjänster, till exempel via din mobiltelefon.”

 

Den största nyttan av Apotti-systemet för medborgaren är att klienters och patienters uppgifter kan användas i realtid i alla vård- och servicesituationer inom de gränser lagen medger. Apottis klientportal Maisa gör det enkelt att uträtta ärenden elektroniskt och kompletterar de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna. För kommuninvånaren blir det lättare att hålla kontakt med yrkespersoner och att uträtta sina ärenden elektroniskt oberoende av tid och plats. Kommuninvånaren kan på samma gång få stöd till exempel i sin egenvård i form av påminnelser, uppmuntran och direktiv.

Läs mera om Maisa >