Apotti som projekt

 

Apotti är ett förändringsprojekt som utvecklar social- och hälsovårdens tjänster och tar i bruk ett enhetligt regionalt datasystem. Projektets namn Apotti är en förkortning av finskans Asiakas- ja POTilasTIetojärjestelmä, dvs Klient- och patientdatasystem.

 

”Apottis mål är att erbjuda inom social- och hälsovården ett användarvänligt arbetsredskap som gör arbetet smidigare och visar vägen mot bästa möjliga praxis.”

 

Apotti ägs av HUS Helsingfors universitetssjukhus samt av Helsingfors, Vanda, Kyrkslätt, Grankulla, Kervo, Tusby, Lovisa, Ingå och Sjundeå.

Apotti-systemet lanserade  i slutet av 2018 i HUS-Pejas. Läs mer om projektets framsteg >

I dag används hundratals olika datasystem i huvudstadsregionen och de erbjuder inte ett tillräckligt stöd för de anställda i det dagliga arbetet och stöder heller inte samarbetet och utvecklingen av verksamheten i tillräcklig grad. Man har uppskattat att rentav en tredjedel av läkarnas arbetstid går förlorad bara för att dessa datasystem inte fungerar eller inte är kompatibla med varandra.

I Apotti-systemet kommer alla data om patienten eller klienten att i realtid kunna användas i vård- och servicesituationer. Dessutom producerar systemet data om verksamheten, vilket i sin tur möjliggör en ständig utveckling.

De största ekonomiska fördelarna med Apotti är dels förändringarna i verksamhetssätten och dels användningen av data, som kommer att vara effektivare än idag. Med hjälp av Apotti-systemet kan till exempel medicineringsfel och överlappande laboratorieundersökningar förhindras. Apotti gör också servicen mer tillgänglig. I framtiden kan kommuninvånaren uträtta sina ärenden till exempel via distansmottagningar och använda sig av den digitala klient- och patientportalen.

Apotti är först i världen med att förena data från social- och hälsovården i ett och samma system. Att kombinera data är nödvändigt för att social- och hälsovårdens kostnader ska hållas under kontroll. Forskning har visat att 10 procent av befolkningen står för ungefär 80 procent av social- och hälsovårdens kostnader. Med hjälp av Apotti-systemet kan tjänsterna bättre än tidigare riktas till dem som mest behöver dem.

Verksamhetsförändringens principer:

  • verksamheten utgår från klienten och patienten
  • enhetliga verksamhetssätt
  • verksamheten är kostnadseffektiv och högklassig
  • kunskap och data utnyttjas och utgör de centrala elementen även i ledningen
  • användarna är nöjda
  • nya och innovativa verksamhetssätt