Apotti som projekt

 

Apotti är ett förändringsprojekt som utvecklar social- och hälsovårdens tjänster och tar i bruk ett enhetligt regionalt datasystem. Projektets namn Apotti är en förkortning av finskans Asiakas- ja POTilasTIetojärjestelmä, dvs Klient- och patientdatasystem.

 

”Apottis mål är att erbjuda inom social- och hälsovården ett användarvänligt arbetsredskap som gör arbetet smidigare och visar vägen mot bästa möjliga praxis.”

 

I Apotti deltar HUS Helsingfors universitetssjukhus, Helsingfors, Vanda, Kyrkslätt, Grankulla, Kervo och Tusby.  Också de andra kommunerna i HNS-området kan gå med i projektet i enlighet med upphandlingsavtalet.

Apotti-systemet lanserade  i slutet av 2018 i HUS-Pejas. Läs mer om projektets framsteg >

 

 

 

I dag används hundratals olika datasystem i huvudstadsregionen och de erbjuder inte ett tillräckligt stöd för de anställda i det dagliga arbetet och stöder heller inte samarbetet och utvecklingen av verksamheten i tillräcklig grad. Man har uppskattat att rentav en tredjedel av läkarnas arbetstid går förlorad bara för att dessa datasystem inte fungerar eller inte är kompatibla med varandra.

I Apotti-systemet kommer alla data om patienten eller klienten att i realtid kunna användas i vård- och servicesituationer. Dessutom producerar systemet data om verksamheten, vilket i sin tur möjliggör en ständig utveckling.

De största ekonomiska fördelarna med Apotti är dels förändringarna i verksamhetssätten och dels användningen av data, som kommer att vara effektivare än idag. Med hjälp av Apotti-systemet kan till exempel medicineringsfel och överlappande laboratorieundersökningar förhindras. Apotti gör också servicen mer tillgänglig. I framtiden kan kommuninvånaren uträtta sina ärenden till exempel via distansmottagningar och använda sig av den digitala klient- och patientportalen.

Apotti är först i världen med att förena data från social- och hälsovården i ett och samma system. Att kombinera data är nödvändigt för att social- och hälsovårdens kostnader ska hållas under kontroll. Forskning har visat att 10 procent av befolkningen står för ungefär 80 procent av social- och hälsovårdens kostnader. Med hjälp av Apotti-systemet kan tjänsterna bättre än tidigare riktas till dem som mest behöver dem.

Verksamhetsförändringens principer:

  • verksamheten utgår från klienten och patienten
  • enhetliga verksamhetssätt
  • verksamheten är kostnadseffektiv och högklassig
  • kunskap och data utnyttjas och utgör de centrala elementen även i ledningen
  • användarna är nöjda
  • nya och innovativa verksamhetssätt