Toteutusvaihe 2016-2020

 

Toteutuksen keskeisimpiä tehtäviä ovat:

  • valmisjärjestelmän mukautus asiakkaiden tarpeisiin (esimerkiksi satoja työnkulkuja, määräyspaketteja ja hoitosuosituksia)
  • lukuisten järjestelmäintegraatioiden toteuttaminen kansallisiin, alueellisiin ja asiakaskohtaisiin järjestelmiin
  • teknisten ympäristöjen toteuttaminen
  • käännöstyön ja terminologian validointi
  • testaukset
  • järjestelmän ylläpito- ja tukiorganisaation suunnittelu ja käynnistys

Testausvaihe päättyy hyväksymistestauksiin

Hyväksymistestauksissa valmista järjestelmää testaavat hankeorganisaatioiden edustajat, jotka hyväksyvät Apotti-järjestelmän toiminnallisuudet testien perusteella. Apotin pohjana on Epic-valmisjärjestelmä, mutta sen toiminnallisuudet on rakennettu yhdessä tuhansien sote-ammattilaisten kanssa. Näin on haluttu varmistaa, että järjestelmä vastaa aidosti käyttäjien tarpeisiin.

Jos järjestelmässä ilmenee hyväksymistestausten aikana vielä kriittisiä virheitä, ne korjataan välittömästi, mutta myös pidemmän tähtäimen parannusehdotukset kerätään Apotin jatkokehitystä varten. Ensimmäisen käyttöönoton jälkeen Apotti-järjestelmän koko potentiaalista on joka tapauksessa käytössä vasta pieni osa. Aitoon käyttäjäpalautteeseen perustuva jatkokehittäminen on aikaisempaan verrattuna huomattavasti helpompaa ja halvempaa, sillä muokkauksia voidaan tehdä itsenäisesti Oy Apotti Ab:ssä ilman järjestelmätoimittajan apua.