Suunnitteluvaihe 2012−2013

 

Esisuunnitteluvaiheessa luotiin perusta hankkeelle ja määriteltiin hankkeen alustavat tavoitteet, sovittiin hankkeen kumppanuuksista, organisoinnista ja hallintakäytännöistä.

Suunnitteluvaiheen alussa täsmennettiin hankkeen tavoitteet, aikataulut ja resurssit. Lisäksi suunniteltiin ja valmistauduttiin hankkeen toteutukseen yksityiskohtaisesti. Vaiheessa valmisteltiin myös neuvotteluissa tarvittavat materiaalit, sovittiin yhteisesti kehitettävät prosessit ja järjestelmän mahdollistama tuki niille. Lisäksi suunniteltiin ja sovittiin järjestelmän käyttöönottoaikataulu.

Suunnitteluvaiheessa tehtiin myös useita selvityksiä, analyysejä sekä tapaamisia ja vierailuja niin sosiaali- kuin terveydenhuollon organisaatioihin:

  • markkinatilanteen tarkempi selvitys
  • lähialueet selvitys (Viro, Ruotsi, Norja, Tanska)
  • KLAS- ja Gartner-analyysit
  • kohdevierailut (Viro, Tanska, Espanja, Saksa, USA)
  • kongressit ja toimittajatapaamiset (HIMMS ja WOHIT)
  • muut vertailuhankkeet kaikkialla länsimaissa (mm. NHS:n viimeaikaiset suuret kilpailutukset, esimerkiksi NHS Skotlanti)
  • Open source EMR tarjonta
  • kaksi ilmoitusta teknisestä vuoropuhelusta eri painotuksilla (yli 30 kiinnostunutta)