Käyttöönottovaihe 2018-2020

 

Järjestelmän käyttöönotot alkoivat vuoden 2018 marraskuussa ja jatkuvat vuoden 2020 loppupuolelle saakka. Ensimmäinen käyttöönotto toteutui 10.11.2018 HUSin Peijaksen sairaalassa. Vantaan sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon käyttöönotto tapahtuu tämän jälkeen vaiheistetusti. Käyttöönotot jatkuvat vuoden 2019 loppupuolella, kun loput HUSista ja Vantaan sosiaalihuollosta ottavat Apotin käyttöön. Vuoden 2020 lopulla Apotti otetaan käyttöön myös Helsingissä, Kauniaisissa, Kirkkonummella ja Tuusulassa. Keravan käyttöönottoaikataulusta sovitaan tarkemmin vuoden 2019 aikana.

Käyttöönottovaiheeseen kuuluu tärkeänä osana käyttäjien koulutus sekä vanhan asiakas- ja potilastiedon siirtäminen Apotti-järjestelmään. Tämän hetkisen arvion mukaan koulutettavia on yhteensä noin 35 000.

Koulutuksessa keskitytään sujuvan käytön oppimisen lisäksi toiminnan muutoksen edellyttämiin järjestelmän käyttötapoihin ja toimintamalleihin. Uusia käyttötapoja ja toimintamalleja ovat esimerkiksi Apotti-järjestelmän rakenteinen kirjaaminen, sähköisen asioinnin toimintamallit ja toiminnan ohjauksen elementit. Niiden toteutumista johdetaan ja seurataan käyttöönoton jälkeen.

Järjestelmän muokkaus ja optimointi jatkuvat käyttöönoton jälkeen.