Käyttöönottovaihe 2018-2020

 

Järjestelmän käyttöönotot alkoivat vuoden 2018 marraskuussa ja jatkuvat vuoden 2020 loppupuolelle saakka. Apotin ensimmäinen käyttöönotto tapahtui 10.11.2018 HUSin Peijaksen sairaalassa ja järjestelmä otettiin Vantaalla käyttöön suurimmassa osassa terveys- ja perhepalveluita sekä vanhuspalveluissa 11.5.2019. Ensimmäisen käyttöönoton jälkeen alkoi järjestelmän muokkaus käyttäjäpalautteen perusteella. Apotin seuraavat käyttöönotot jatkuvat vaiheistetusti Vantaalla, HUSissa sekä Helsingissä, Kauniaisissa, Keravalla, Kirkkonummella, ja Tuusulassa vuosien 2019–2020 aikana.

Käyttöönottovaiheeseen kuuluu tärkeänä osana käyttäjien koulutus sekä vanhan asiakas- ja potilastiedon siirtäminen Apotti-järjestelmään. Tämän hetkisen arvion mukaan koulutettavia on yhteensä noin 45 000.

Koulutuksessa keskitytään sujuvan käytön oppimisen lisäksi toiminnan muutoksen edellyttämiin järjestelmän käyttötapoihin ja toimintamalleihin. Uusia käyttötapoja ja toimintamalleja ovat esimerkiksi Apotti-järjestelmän rakenteinen kirjaaminen, sähköisen asioinnin toimintamallit ja toiminnan ohjauksen elementit. Niiden toteutumista johdetaan ja seurataan käyttöönoton jälkeen.

Järjestelmän muokkaus ja optimointi jatkuvat käyttöönoton jälkeen.