Hankintavaihe 2013-2016

 

Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta käynnistyi syksyllä 2013. Silloin pääkaupunkiseudun kunnat (Helsinki, Kauniainen, Kirkkonummi, Vantaa) ja HUS muodostivat hankintarenkaan, jossa yhtenä sopijapuolena on KL-Kuntahankinnat Oy. Tuusula liittyi puitejärjestelyyn ja tuli Oy Apotti Ab:n osakkaaksi syksyllä 2017. Kerava liittyi osakkaaksi 1.1.2019.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintamenettely alkoi 30.8.2013, kun pyyntö osallistumishakemusten jättämiseen julkaistiin. Kukin hankintarenkaan jäsen on oma hankintayksikkönsä. Jokainen hankintayksikkö on tehnyt erikseen päätöksensä osallistumisestaan hankintaan.

Kunnat, HUS ja KL-Kuntahankinnat Oy tekevät myös päätöksen neuvotteluihin otettavista tarjoajista, mahdollisista välikarsinnoista, ja lopuksi vielä itse hankinnasta.

Hankinnan aikaiset kustannukset jaetaan siten, että HUS maksaa puolet ja kunnat toiset puolet väkilukujensa suhteessa. Toteutus- ja käyttöönotto koko alueelle maksetaan Oy Apotti Ab:n omistusten mukaisessa suhteessa (HUS 44,0 %, Helsinki 36,3 %, Vantaa 12,4 %, Kirkkonummi 2,4 %, Tuusula 2,3 %, Kerava 2,1 % ja Kauniainen 0,5 %).

 

Hankintamenettelyn eteneminen 2013−2016

Syksyllä 2013 hankinnan käynnistyessä laadittiin yhdessä mukana olevien kuntien ja HUS:n yhteinen hankintastrategia, jossa määriteltiin, miten hankinta tehdään ja millaisia asioita uudelta ratkaisulta haettiin.

Apotin hankintastrategiset linjaukset:

  • asiakas- ja potilastietojärjestelmä koostuu ydinjärjestelmäkokonaisuudesta sekä sitä täydentävistä erityisjärjestelmistä, jotka integroidaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi tietojen yhteiskäyttö ja avoimet rajapinnat varmistaen
  • hankinta toteutetaan järjestelmähankintana ja erillisenä käyttöpalveluhankintana
  • järjestelmähankinnassa haetaan päävastuullista toimittajaa tai toimittajayhteenliittymää, joka vastaa mahdollisimman laajasta, yhtenäisestä järjestelmäkokonaisuudesta ja siihen liittyvistä järjestelmäpalveluista
  • järjestelmäkokonaisuus muodostuu markkinoilla olevista alan kehittyneistä tuotteista, jotka ovat joustavasti muokattavissa
  • järjestelmäkokonaisuutta voidaan täydentää tarvittaessa erillishankinnoilla ja sillä voi olla useita toimittajia
  • järjestelmähankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä
  • hankittavien järjestelmien ja palveluiden hallinta toteutetaan keskitetysti.

Hankinta tehtiin neuvottelumenettelyllä. Ensimmäisessä vaiheessa toimittajat jättivät osallistumishakemuksensa määräaikaan 4.11.2013 mennessä. Hankinta toteutettiin päätettyjen strategisten linjausten mukaisesti. Toimittajaksi valikoitui taho, joka täytti parhaiten strategiassa määritellyt kriteerit.

Hankintamenettelyn viimeisessä vaiheessa jäljellä olivat tarjoajat CGI Suomi Oy ja Epic Systems Corporation. Ohjausryhmän päätösehdotus oli 17.8.2015, että hankkeen järjestelmätoimittajaksi valitaan Epic Systems Corporation. Ohjausryhmän päätösehdotus hyväksyttiin hankintarenkaassa syksyllä 2015.

Päätösehdotus perustui pisteytykseen, määräytyi ratkaisujen laadullisten ominaisuuksien sekä hinnan perusteella. Laadullisia ominaisuuksia olivat ratkaisun käytettävyys, toiminnallisuus, laajuus, avoimuus ja ylläpidettävyys sekä tarjoajan käyttöönottokyky. Valinnassa laatukriteereillä oli 60 prosentin ja vertailuhinnalla 40 prosentin painoarvo. Päätöksentekoon liittyvät perustelumuistiot löytyvät Päätöksenteko-sivuilta.

CGI Suomi Oy valitti tehdyistä hankintapäätöksistä markkinaoikeuteen 5.11.2015. Apotti-hanke ei saanut markkinaoikeudelta hakemaansa täytäntöönpanolupaa toimittajan tekemän valituksen käsittelyaikana. Markkinaoikeus hylkäsi CGI Suomen valituksen 21.3.2016, jonka jälkeen Apotti pääsi jatkamaan seuraavaan vaiheeseen, jossa ensin tehtiin lopullinen hankintasopimus Epicin kanssa ja sen jälkeen edettiin nopeasti toteutus- ja käyttöönottovaiheeseen.

 

Käyttöpalveluiden kilpailutus

Järjestelmän käyttämiseksi tarvittavien käyttöpalveluiden, kuten konesalipalveluiden, kilpailutus käynnistyi 28.8.2015. Kilpailutukseen saapui määräaikaan 16.10.2015 mennessä seitsemän osallistumishakemusta.

Hankintayksikkö valitsi osallistumishakemusten perusteella neuvotteluihin kolme toimittajaa: Capgemini Finland Oy:n, Fujitsu Finland Oy:n ja Hewlett-Packard Oy:n. Näistä käyttöpalveluiden toimittajaksi valittiin Fujitsu Finland Oy.

 

Lue lisää hankinnasta >