Apotti-hankkeen päävaiheet ja aikataulutus

Apotti-hanke käynnistyi vuonna 2012. Tuolloin linjattiin, että Apotissa rakennettava asiakas- ja potilastietojärjestelmä koostuu ydinjärjestelmäkokonaisuudesta sekä sitä täydentävistä järjestelmistä. Nämä integroidaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi niin, että voidaan varmistaa tietojen yhteiskäyttö ja avoimet rajapinnat.

 

Suunnittelu 2012−2013

Hanke alkoi suunnitteluvaiheella vuonna 2012. Tuolloin luotiin perusta hankkeelle sekä määritettiin hankkeen tavoitteet, aikataulut ja resurssit.

 
Lue lisää »

Hankinta 2013-2016

Apotin järjestelmätoimittajaksi valittiin Epic Systems sekä käyttöpalveluiden, kuten konesalipalveluiden toimittajaksi Fujitsu Finland Oy.

 
Lue lisää »

90%
Määrittely 2013-2019

Käyttäjät ovat olleet keskeisessä roolissa koko prosessin ajan. Apotin rakentamiseen on osallistunut tuhansia sote-ammattilaisia sekä muita asiantuntijoita ja käyttäjiä.

 
Lue lisää »

75%
Toteutus 2016-2020

Järjestelmä otettiin käyttöön HUS Peijaksen sairaalassa 10.11.2018. Vantaan sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon käyttöönotto tapahtuu vaiheistetusti. Järjestelmää kehitetään jatkuvasti käyttäjäpalautteen perusteella.

 
Lue lisää »

10%
Käyttöönotot 2018-2020

Apotti-järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain. Ensimmäinen käyttöönotto tapahtui 10. marraskuuta HUS Peijaksen sairaalassa.

 
Lue lisää »

 

Nyt ollaan hankkeen toteutus- ja käyttöönottovaiheessa

Apotin ensimmäinen käyttöönotto alkoi 10.11.2018 HUSin Peijaksen sairaalassa. Vantaan sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon käyttöönotto tapahtuu tämän jälkeen vaiheistetusti. Ensimmäisen käyttöönoton jälkeen alkaa järjestelmän muokkaus käyttäjäpalautteen perusteella. Käyttöönotot jatkuvat loppuvuodesta 2019, kun loput HUSista ja Vantaan sosiaalihuollosta ottavat Apotin käyttöön. Vuoden 2020 lopulla Apotti otetaan käyttöön myös Helsingissä, Kauniaisissa, Kirkkonummella ja Tuusulassa. Keravan käyttöönottoaikataulusta sovitaan tarkemmin vuoden 2019 aikana.

Käyttöönottovaiheeseen kuuluu tärkeänä osana käyttäjien koulutus sekä vanhan asiakas- ja potilastiedon siirtäminen Apotti-järjestelmään. Koulutuksessa keskitytään sujuvan käytön oppimisen lisäksi toiminnan muutoksen edellyttämiin uusiin toimintamalleihin. Uusia käyttötapoja ovat esimerkiksi Apotti-järjestelmän toiminnan ohjauksen elementit ja sähköisen asioinnin toimintamallit. Niiden toteutumista johdetaan ja seurataan käyttöönoton jälkeen.