Hankinta

Virallinen tarjouspyyntömateriaali 24.4. 2015 (lukuun ottamatta salassapidettäviä liitteitä 22 ja 44, JulkL 24 § 1 mom 7)

Hankintamenettelydokumentit 16.9.2015

Hankintamenettelydokumentit 28.8.2015

Hankintamenettelydokumentit 30.8.2013

Oy Apotti Ab: Asiantuntijapalvelut – Puitejärjestely 17.10.2016

Verkko-oppimisympäristö

Sähköisen oppimisympäristön palvelut

Ulkoinen päätöksenteon tuki

SMS Gateway –hankintamateriaali

eKirje –palvelun hankintamateriaali