Apotti-ekosysteemi on paikka kasvaa

Apotti-ekosysteemi mahdollistaa ekosysteemikumppaneille paikan kehittyä

Se tarjoaa uudenlaisia yhteistyömuotoja sote-IT-ekosysteemin palveluiden rakentamisessa. Tavoitteena on edesauttaa ekosysteemikumppaneiden ideointia, pilotointia kuin täysimittaista kaupallistamista. Apotti-ekosysteemissä palveluista voi tulla parempia uuden ja uudella tavalla hyödynnettävän, reaaliaikaisen tiedon avulla.

Ekosysteemikumppaneiksi toivotaan etenkin tietoa tuottavia ja uutta tietoa tarvitsevia toimijoita eHealth, eWellness ja sosiaalihuollon aloilta. Tavoitteena on luoda nopeaa ja iteratiivista kokeilukulttuuria ja mahdollistaa turvallinen testiympäristö online sandboxissa, jossa yritykset pääsevät testaamaan omia palveluitaan keksityllä, suomalaisella potilasdatalla.

Apotti-ekosysteemi yhdistää sosiaali- ja terveyspuolen aivan uudella tavalla. Apotti-järjestelmä on maailman ensimmäinen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Yhtä lailla Apotti-ekosysteemin toimijat voivat yhdistää voimansa ja luoda yhdessä uuden ajan sote-palveluita.

Apotti-ekosysteemi tarjoaa myös mahdollisuuden tavoittaa sekä asiakkaita että sote-ammattilaisia ainutlaatuisessa mittakaavassa Suomessa ja kansainvälisesti. Apotti-järjestelmän ytimenä toimiva Epic-tietojärjestelmä on jo käytössä huippusairaaloissa eri puolilla maailmaa.

Apotti-järjestelmän modulaarinen kokonaisuus tuo yhteen kansallisia palveluita (esimerkiksi Kanta, DVV ja Palveluväylä), ja muodostaa näin sujuvan toimintaverkoston. Ekosysteemin palvelut kehittyvät tukemaan ja täydentämään toisiaan yhteistyössä Apotin asiakas- ja omistajaorganisaatioiden kanssa.

Ota rohkeasti yhteyttä!
ekosysteemi@apotti.fi

Tilaa Apotin uutiskirje