Apotti järjestelmänä

 

Apotin ansiosta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten käytössä on jatkossa yksi, yhtenäinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Näin heillä on käytössään kaikki asiakas- ja potilastiedot lain sallimissa rajoissa reaaliaikaisesti, palvelu- ja hoitopaikasta riippumatta.

Apotti on myös toiminnanohjausjärjestelmä. Apottiin rakennetaan asiakas- ja potilasprosesseja noudattavia työnkulkuja, jolloin ammattilaisten muistitaakka vähenee. Järjestelmä muistuttaa, jos vaikka jokin toimenpide on jäänyt tekemättä.

Apotti-järjestelmä osaa myös tunnistaa analytiikan ja erilaisten riskimittareiden avulla esimerkiksi sairaalan riskipotilaita.

 

”Huippuluokan tietojärjestelmä helpottaa arkea ja tukee ammattilaisia työssään. ”

 

Apotti-järjestelmän etuja ovat mm.

  • Työntekijöiden aikaa säästyy, kun tiedot löytyvät samasta järjestelmästä
  • Järjestelmä toimii ammattilaisten tukena ja muistuttajana kiireisissäkin tilanteissa
  • Järjestelmä ohjaa laadukkaampiin ja tehokkaampiin palveluihin
  • Yhteistyö eri toimijoiden välillä tiivistyy, jolloin toiminnan ja palveluiden kehittäminen helpottuu
  • Apotti tuottaa koko ajan dataa siitä, millaisiin tuloksiin erilaiset käytännöt ovat johtaneet: jatkuva mittaaminen mahdollistaa jatkuvan oppimisen ja kehittymisen.

Apotti-järjestelmä toimii laajasti myös mobiiliympäristössä. Järjestelmätoimittajan muut asiakkaat ovat enenevässä määrin alkaneet ohjelmoida omia alustaan kytkettyjä mobiilisovelluksiaan paikallisiin tarpeisiinsa, niin ammattilaiskäyttöön kuin potilaiden omiin henkilökohtaisiin laitteisiin.

 

Miten Apotin hyödyt näkyvät kansalaisille?

 

”Saat vaivattomasti tietoa palveluistasi. Vaikka kännykällä.”

 

Kansalaiselle Apotin suurin hyöty tulee siitä, että häntä koskettavat tiedot ovat käytettävissä ajantasaisesti kaikissa hoito- ja palvelutilanteissa lakien ja viranomaismääritysten tietosuojavaatimukset huomioon ottaen. Tällä on suuri merkitys asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä hoidon ja palvelun laadun kannalta.

Esimerkiksi kun potilas siirtyy leikkausosastolta vuodeosastolle, ei tietoja tarvitse enää siirtää toiseen tietojärjestelmään. Kun lääkitystiedot kulkevat saumattomasti ja ovat ammattilaisten käytettävissä, vältytään myös turhilta päällekkäisiltä kokeilta.

Apotin asiakasportaali, Maisa, helpottaa sähköistä asiointia ja täydentää julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Kuntalaisella on mahdollisuus helpommin pitää yhteyttä ammattilaiseen ja hoitaa asioitaan sähköisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Samalla kuntalainen voi saada tukea esimerkiksi omahoitoon muistutteiden, kannusteiden ja ohjeiden muodossa.

Lue lisää Maisasta >