Oy Apotti Ab

Oy Apotti Ab grundades till följd av kommunernas och HNS gemensamma önskan om att skapa ett gemensamt data- och verksamhetsstyrningssystem för social- och hälsovården. Med hjälp av det gemensamma systemet utvecklas gemensamma verksamhetssätt kostnadseffektivt och på klienternas villkor.

En av Oy Apotti Ab:s viktiga uppgifter är att skaffa en gemensam klient- och patientdatasystemtjänst som ska användas som verksamhetsstyrningssystem inom social- och hälsovården. Vi är med och bygger världens första kombinerade datasystem för social- och hälsovården; för anställda ett framtida verktyg för att hjälpa klienter och patienter, för kommuninvånare flexibilitet inom egenvård och livskontroll.

Helsingfors, Vanda, Kyrkslätt, Grankulla, Tusby och HNS är med i Apotti. Också andra kommuner inom HNS-området kan ansluta sig till projektet via KL-Kuntahankinnat Oy.

logo_iso

Värderingar

En pionjär

En pionjär söker utan fördomar nya lösningar för våra intressentgruppers förandrade behov. En pionjär är flitig och redo att kämpa för att nå sitt mål.

En aktör som skapar resultat

En aktör som skapar resultat är en leverantör som stödjer kundens utvecklande av produktiviteten och genomslagskraften. Vi håller den överenskomna tidtabellen och budgeten. Vi är medvetna om riskerna och säkerställer kontinuiteten i vår service. Vi levererar den bästa praxisen för kundens bruk och reagerar snabbt på förändrade situationer.

En pålitlig partner

Vi är sakkunniga och genomför det vi lovar med yrkesskicklighet. Vi är förtrogna med våra intressentgruppers behov och söker de bästa lösningarna för dem genom genuint samarbete och med respekt för andras yrkesskicklighet.

Nöjda människor

Vi möter människan som en individ och respekterar vars och ens värderingar. Vi betjänar på ett effektivt sätt och med yrkesskicklighet. Vi är pålitliga och litar på människan. Vi uppmuntrar till yrkesmässig utveckling hos våra anställda och upprätthåller iver och kreativitet.

Syftet med Oy Apotti Ab:s verksamhet

Syftet med Oy Apotti Ab:s verksamhet är att

• möjliggöra kontinuerligt mätande och utvecklande av social- och hälsovårdstjänsterna,

• anskaffa och leverera ett internationellt sett avancerat klient- och patientdatasystem för ägarna,

• till självkostnadspris kvalitativt producera såväl kontinuerliga tjänster inom helhetssystemet och vidareutveckla dem som datasystemtjänster till stöd för ägarnas social- och hälsovård och att

• med Apotti-systemet främja digitaliseringen av ägarnas social- och hälsovård.

shutterstock_212541082_jpg