Maisa

 

Apottis klientportal Maisa är en elektronisk kommunikationskanal mellan medborgarna och yrkespersonerna genom vilken patienter och klienter kan uträtta ärenden. Via Maisa kan medborgarna uträtta egna eller sina familjers ärenden oberoende av tid och plats. Maisa lanseras först i Vanda och HUS Pejas sjukhus i november 2018 i samband med Apottis första lanseringsfas.

 

”Maisa hämtar de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna direkt till din telefon.”

 

Maisa kan användas via en webbläsare eller mobilt till exempel i en mobiltelefon. Nu kan du alltså enkelt och behändigt samt på ett datasäkert sätt följa upp dina egna social- och hälsovårdsuppgifter och kommunicera med ditt vårdteam.

När medborgaren aktiverat funktionen genom vilken man företräder en anhörig och lagt till sina familjemedlemmar till Maisa, kan han eller hon på en och samma gång sköta hela familjens tidsbokningar, anmälningar och avbokningar och kan också ta del av undersökningsresultat.

Maisa sänder påminnelser om kommande möten eller nya meddelanden och även om resultat från slutförda undersökningar. Medborgarna kan enligt eget val få påminnelser via e-post, mobilapplikation eller sms.

Via Maisa-portalen kan medborgarna:

 • ta del av och även komplettera sina social- och hälsovårdsuppgifter
 • bekanta sig med sina undersökningsresultat
 • fylla i frågeformulär, till exempel välmåendemätaren för vuxna
 • fråga råd av yrkespersoner när det gäller den egna hälsan eller de egna tjänsterna
 • boka nya tider samt följa med och granska kommande händelser
 • besvara förfrågningar före mottagningar eller klientträffar
 • förhandsanmäla sig till mottagningar elektroniskt
 • på elektronisk väg fylla i symptomförfrågningar, vilket gör det smidigare att uträtta ärenden genom en elektronisk kanal då det handlar om till exempel huvudvärk eller urinvägsinfektion
 • meddela den egna hälsostationen om sina servicebehov så att hälsostationen därefter kan ta kontakt
 • mata in egna data (till exempel blodsocker, blodtryck, vikt, motionsuppgifter) för att underlätta uppföljningen av egenvården
 • utnyttja distansmottagningar, dvs videobesök
 • förnya recept i Kanta-tjänsten

 

Apotti lanseras i hela Apotti-området. I Apotti-projektet deltar för tillfället Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS), Helsingfors, Vanda, Kyrkslätt, Grankulla och Tusby.