Rekrytointitietojärjestelmän rekisteriseloste

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste 12.4.2016 alkaen

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Oy Apotti Ab
Postiosoite: PL 26, 00501 Helsinki
Käyntiosoite: Sturenkatu 16, 00510 Helsinki
Y-tunnus: 2699989-5

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Hannu Välimäki
Sturenkatu 16, 00510 Helsinki
PL 26, 00501 Helsinki
hannu.valimaki@apotti.fi

3. Rekisterin nimi

Oy Apotti Ab:n rekrytointitietojärjestelmä

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Vastaanottaa ja käsitellä työhakemuksia ja niiden liitteitä sähköisesti.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää hakijoiden henkilötietoja, sekä liitteissä annettuja tietoja, kuten koulutus, työkokemus, kielitaito ja IT-taidot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä olevat henkilötiedot perustuvat yksinomaan hakijan itsensä sinne tallentamiin tietokenttätietoihin ja liittämiin liitteisiin.

7. Tietojen luovutus

Rekrytointitietojärjestelmä on käytössä vain Suomessa. Hakijoiden tietoja luovutetaan vain rekrytointiprosessissa mukana oleville osapuolille, kuten palkkaavalle esimiehelle ja haastattelussa avustaville. Hakijoiden tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Hakijoiden tietoja ei siirretä missään tapauksessa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Hakijoiden tietoja voidaan tarvittaessa tulostaa paperille, jolloin niitä säilytetään aina lukituissa kaapeissa ja huoneissa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Hakijoiden tietoja käsittelevät vain rekrytointiprosessissa mukana olevat henkilöt. Järjestelmässä rajataan oikeuksilla nähdä hakijoiden tietoja.

Oy Apotti Ab noudattaa periaatteita, jotka koskevat hakijoiden yksityisyyden suojaa tietoverkossa, mikä suojaa hakijoiden Oy Apotti Oy:lle luovuttamia tietoja. Oy Apotti Ab noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia ja muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.