Apotti-hankkeen päävaiheet ja aikataulutus

Apotti-hanke käynnistyi vuonna 2012. Tuolloin linjattiin, että Apotissa rakennettava asiakas- ja potilastietojärjestelmä koostuu ydinjärjestelmäkokonaisuudesta sekä sitä täydentävistä erityisjärjestelmistä, jotka integroidaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi niin, että voidaan varmistaa tietojen yhteiskäyttö ja avoimet rajapinnat.

Ydinjärjestelmän hankinta toteutettiin neuvottelumenettelyllä vuosien 2013–2016 aikana. Hankkeen ohjausryhmän päätösehdotuksella järjestelmätoimittajaksi valittiin elokuussa 2015 Epic Systems Corporation.

 

Suunnittelu 2012−2013

Hanke alkoi suunnitteluvaiheella vuonna 2012. Tuolloin luotiin perusta hankkeelle sekä määritettiin hankkeen tavoitteet, aikataulut ja resurssit.

 
Lue lisää »

Hankinta 2013-2016

Hankintavaiheessa valittiin Apotin järjestelmätoimittajaksi Epic Systems Corporation sekä käyttöpalveluiden, kuten konesalipalveluiden toimittajaksi Fujitsu Finland Oy.

 
Lue lisää »

90%
Määrittely 2013-2018

Käyttäjät ovat olleet keskeisessä roolissa koko prosessin ajan. Hankkeeseen on osallistunut tuhansia sote-ammattilaisia sekä muita asiantuntijoita ja käyttäjiä.

 
Lue lisää »

75%
Toteutus 2016-2020

Valmisjärjestelmää mukautetaan ja testataan parhaillaan hyväksyttyjen määrittelyjen pohjalta. Vaiheeseen kuuluu myös integraatioiden toteuttaminen muihin tietojärjestelmiin.

 
Lue lisää »

10%
Käyttöönotot 2018-2020

Apotti-järjestelmä otetaan käyttöön kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen käyttöönotto toteutetaan marraskuussa 2018 Vantaalla ja HUS Peijaksessa.

 
Lue lisää »

 

Tällä hetkellä ollaan hankkeen toteutus- ja käyttöönottovaiheessa

Toteutus- ja käyttöönottovaiheessa valmisjärjestelmää mukautetaan hankeorganisaatioiden tarpeisiin. Järjestelmän käyttöönotoissa varaudutaan suureen toiminnalliseen muutokseen ja siksi niissä panostetaan erityisesti toimintavalmiuden luomiseen hankeorganisaatioissa. 

Toteutuksen keskeisimpiä tehtäviä ovat:

  • valmisjärjestelmän mukautus asiakkaiden tarpeisiin (esimerkiksi satoja työnkulkuja, määräyspaketteja ja hoitosuosituksia)
  • lukuisten järjestelmäintegraatioiden toteuttaminen kansallisiin, alueellisiin ja asiakaskohtaisiin järjestelmiin
  • teknisten ympäristöjen toteuttaminen
  • käännöstyön ja terminologian validointi
  • testaukset
  • järjestelmän ylläpito- ja tukiorganisaation suunnittelu ja käynnistys

Toteutusta tehtäessä varmistetaan, että toiminnan muutoksen edellyttämät ominaisuudet ja ohjaavat periaatteet toteutetaan sekä kunkin toiminnallisuuden että kokonaisuuden suhteen. Hyötyanalyysissä tunnistettujen hyötyjen vaatimat järjestelmätoiminnallisuudet rakennetaan toteutuksen yhteydessä. Lisäksi sovitaan yhteiset palvelumallit.

Järjestelmän muokkausta tehdään ketterästi

Apotin ytimeksi valittu Epic-järjestelmä sisältää valmiita työnkulkuja ja sisältöjä perustuen parhaisiin käytäntöihin Epicin yli 300 asiakkaalta. Nämä ovat olleet tärkeä ketteryyden mahdollistaja. Sote-ammattilaisten on paljon helpompi kommentoida valmiita esimerkkejä kuin lähteä määrittelemään toiminnallisuuksia puhtaalta pöydältä.

Toinen keskeinen mahdollistaja ketteryydelle on se, että sovelluskehittäjät ja sote-ammattilaiset työskentelevät samassa tiimissä päivittäin. Viestintä tapahtuu yleensä kasvokkain, ei dokumenttien välityksellä.

Järjestelmän käyttöönotot alkavat vuoden 2018 lopulla ja jatkuvat vuoden 2020 loppupuolelle saakka

Ensimmäinen käyttöönotto toteutetaan 9.–11.11.2018 Vantaan perusterveydenhuollossa ja osassa sosiaalihuollon palveluja sekä HUS:n Peijaksen sairaalassa. Loput Vantaan sosiaalihuollon palvelut otetaan käyttöön seuraavan käyttöönoton yhteydessä.